Urzędnicy przyznają nam rację!

Po raz pierwszy w historii odkąd nasze Stowarzyszenie zajmuje się sprawą Res-Drobu, urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w swojej ostatniej odpowiedzi na pismo wystosowane do nich dnia 17.01.2019 r. przyznają że nieprawidłowości w ubojni są i to liczne. Do tej pory zawsze zarzekali się, że zakład funkcjonuje prawidłowo. Swoimi licznymi działaniami udowodniliśmy, że to nieprawda.

Nasze pismo mogą Państwo przeczytać TUTAJ.
Odpowiedź na nie mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Po raz pierwszy Wydział Ochrony Środowiska przyznaje, że od ponad roku znajdująca się w ścisłym centrum Rzeszowa rzeźnia drobiu wprowadza do kanalizacji ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska bez pozwolenia wodnoprawnego, twierdząc że sytuacja ta nie ma wpływu na ważność pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie wodnoprawne jest integralną częścią pozwolenia zintegrowanego. Funkcjonowanie ubojni bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego nie powinno mieć miejsca. Pytanie o przyczynę odstąpienia wykonania oceny oddziaływania na środowisko pozostało bez odpowiedzi.

Urzędnicy przyznają wreszcie, że przez dwa lata zakład prowadził ubój w porze nocnej tj. po godzinie 2200, twierdząc że dowiedzieli się o tym dopiero pod koniec roku 2018, kiedy to nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Inspektoratu Weterynarii o podanie godzin pracy ubojni w latach 2016 i 2017. Urzędnicy Inspekcji Weterynaryjnej początkowo odmówili nam podania godzin pracy zakładu tłumacząc się… tajemnicą firmy. Jednak dzięki wniesieniu przez Stowarzyszenie odwołania, Wojewódzki Inspektor Weterynarii uchylił decyzję  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Nadal nie udało nam się ustalić jakie konsekwencje spotkały za to spółkę Res-Drob. Gdybyśmy nie wystąpili o podanie do wiadomości publicznej faktu, o którym wszyscy mieszkańcy osiedla 1000-lecia wiedzieli, sprawa z pewnością przeszłaby bez echa.  Praca w godzinach niedozwolonych zdarza się nadal,  także w czasie trwania postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. Brak komunikacji i chęci współpracy między urzędami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, MPWiK, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i WIOŚ doprowadziły do tego, że zakład codziennie lekceważy przepisy prawa, zapisy pozwolenia zintegrowanego, urzędy i instytucje państwowe.

Wydział Ochrony Środowiska przyznaje także że doszło do przekroczeń hałasu w dwóch punktach pomiaru. Dalej  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przyznaje że w 2017 roku spółka nie dostarczyła wyniku pomiarów na emitorach podczyszczalni ścieków. Z pewnością jak w przypadku wszystkich dotychczasowych zaniedbań przeszłyby one bez jakiegokolwiek echa, gdyby Stowarzyszenie nie zaczęło się o brak wyników upominać. Dopiero po naszej interwencji wydział zwrócił się do Res-Drobu o dostarczenie wyników pomiarów za rok 2018 (nadal nie wiemy co z rokiem 2017), które wykazały przekroczenia dwusiarczku dwumetylu, amoniaku i siarkowodoru. Oczywiście za brak badań w 2017 zakładu nie spotkały żadne kary. Urząd przyznaje także, że do tej pory zakład nie zwrócił się o zmianę zapisów pozwolenia zintegrowanego w sprawie przebudowania emitorów na dachu podczyszczalni w sposób nie objęty pozwoleniem zintegrowanym. Każda zmiana emitorów i zakładanie biofiltrów, uniemożliwia rzetelne dokonanie badań emisji. Urząd dobrze o tym wie, ale nie reaguje.

W kolejnym punkcie Wydział Ochrony Środowiska przyznaje że zakład nie powiadamiał MPWiK o awariach podczyszczalni ścieków, mimo tego że posiada taki obowiązek określony w pozwoleniu zintegrowanym. Nie wymienia jednak ile takich przypadków miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Milczy też o konsekwencjach.

Urzędnicy przyznają także, że podczyszczalnia ścieków ubojni drobiu pracowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego co skutkuje obniżeniem efektywności usuwania zanieczyszczeń, a podczyszczalnia nie funkcjonuje prawidłowo również pod względem technologicznym. Dlatego próbował ograniczyć spółce ilość ubijanego na dobę żywca, oraz maksymalną ilość ścieków. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddaliło jednak tę decyzję. Miasto zaskarżyło ją do Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszowa. 10 stycznia 2019 roku prokurator skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję SKO.

Jak widać, nieprawidłowości, które wymienia Wydział Ochrony Środowiska jest bardzo dużo, a spółka funkcjonuje ponad prawem. Gdyby Stowarzyszenie nie zaczęło interesować się nadużyciami Res-Drobu, z pewnością tyle różnych nieprawidłowości nigdy nie ujrzałoby światła dziennego. Jeszcze nie tak dawno wszystkie instytucje zarzekały się że zakład funkcjonuje idealnie, a potworny smród przeszkadza jedynie garstce nadwrażliwych dziwaków, zresztą nic nie da się z nim zrobić bo nie ma ustawy odorowej. Nasze działania powoli sprawiają, że urzędy zaczynają informować o nieprawidłowościach, a nie zmiatać je pod dywan. To jednak nie wszystko. Nie wystarczą nam informacje o  „przypadkiem nie tak dawno odkrytych” nieprawidłowościach. Nie spoczniemy dopóki nie rozliczymy urzędników z wieloletniej niekompetencji w sprawie Res-Drobu i nie doprowadzimy do poniesienia konsekwencji wieloletnich zaniedbań zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje kontrolne. Nie zapominajmy że winne są obie strony: urzędnicy i zakład. Dlatego będziemy nadal przyglądać się wątpliwym działaniom przedsiębiorcy i kontrolujących go instytucji.

Część niewygodnych pytań została nadal bez odpowiedzi.

Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” wystosowało również pismo dnia 11.02.2019 r.  do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. ubojni RES-DROB odnośnie sposobu przeprowadzania kontroli, nieprawidłowości jakie stwierdzono i wyciągniętych konsekwencji wobec ubojni.  Czekamy na odpowiedź i odniesienie się do zadanych w piśmie pytań.

Każdą decyzję administracyjną można cofnąć jeżeli została wydana w złej wierze, bądź z naruszeniem przepisów prawa.

Najważniejszym zadaniem urzędników powinna być kontrola, czy naruszenie przepisów jest na tyle znaczące, że wydane decyzje można cofnąć, a nie ciągłe  tłumaczenie ubojni, jakie wprowadziła innowacje aby poprawić swoje funkcjonowanie i wydłużyć ekstremalnie uciążliwą działalność.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja czystyizrowy.rzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Dodając komentarz akceptujesz regulamin umieszczania komentarzy.