Urzędnicy Miasta Rzeszowa chronią Res-Drob przed oceną oddziaływania na środowisko

Zapoznaliśmy się z ekspertyzą techniczną wybudowanej bez pozwolenia na budowę podczyszczalni ścieków w Res Drobie. Przypomnijmy że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa zakwalifikował przebudowę magazynu opakowań, który niegdyś znajdował się w budynku obecnej podczyszczalni jako rozbudowę instalacji do uboju drobiu. W związku z czym nakazał Res Drobowi uzyskanie stanowiska organu ochrony środowiska – w tym przypadku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa czy ekspertyza powinna być wykonana w oparciu o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mamy w centrum Rzeszowa jedyną ubojnię drobiu w województwie Podkarpackim i jedną z największych w Polsce, ściśle otoczoną miejską wielorodzinną zabudową i nigdy nie wykonano oceny oddziaływania na środowisko! O tym cały czas głośno mówimy od momentu założenia naszego Stowarzyszenia.

Już w 2003 r. kontrola przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w Zakładach Res-Drob ustaliła, że należy wykonać ocenę oddziaływania przedmiotowego zakładu na środowisko w związku z uciążliwościami wynikającymi z działalności gospodarczej prowadzonej w Zakładach Res-Drob. Zakład został zobowiązany do wykonania przeglądu ekologicznego w terminie do 30.11.2003 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował już 15 lat temu 10.12.2003 r., że przedłożone przez zakład materiały nie spełniają wymogów, jakie powinny być zawarte w przeglądzie ekologicznym. W związku z powyższym zobowiązanie zawarte ww. decyzji obowiązuje w dalszym ciągu.

We wrześniu 2014 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonali oględzin zakładu w tym podczyszczalni ścieków nie zauważając, że został przebudowany dawny budynek opakowań na podczyszczalnię ścieków, który nie spełnia żadnych kryteriów pod względem technologicznym jak i jakościowym.

Z niewiadomych dla nas przyczyn Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa do dnia dzisiejszego utrzymuje stanowisko, że nie doszło do przebudowy podczyszczalni ścieków i nie jest wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

W stanowisku Prezydenta Miasta Rzeszowa z 26 września 2018 (SR-II.6220. 1.28.2018) prezydent Andrzej Gutkowski po raz kolejny utrzymuje że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się wyłącznie na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. Więc urząd nie ma środków prawnych by zmusić Res Drob do wykonania takiej oceny. To oczywiście nieprawda!

To oburzające stanowisko miasta zostało właśnie kolejny raz zakwestionowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa. W piśmie z 16 października 2018 roku w oparciu o przytoczone orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach, stwierdza że: „decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się zasadniczo dla przedsięwzięcia planowanego, a w wyjątkowych przypadkach służyć ona może wypełnieniu wymogów legalizacji przedsięwzięcia (art 48 p.b.) względnie doprowadzenia go do stanu zgodnego z prawem” oraz że „dopuszczalne jest prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji już zrealizowanej, niezależnie od tego, czy dla tej inwestycji toczy się postępowanie legalizacyjne”.

Dodatkowo w stanowisku z 16 października 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wskazuje że ekspertyza jest niekompletna i stanowi jedynie mocno ogólnikowy opis znajdujących się w podczyszczalni urządzeń bez oceny stopnia ich zużycia oraz poziomu zagrożenia przedsięwzięcia dla otoczenia. 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja czystyizrowy.rzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Dodając komentarz akceptujesz regulamin umieszczania komentarzy.