Zdjęcia zakładu Res-Drob i jego otoczenia

Fetoru nie da się sfotografować. Ale może poniższe zdjęcia dadzą Wam do myślenia. Czy mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie, nieustannie zmagający się z uciążliwym fetorem ludzie, widząc budynki zakładu Res-Drob w opłakanym stanie, powyginane i sfatygowane do granic możliwości kontenery na odpady stałe z ubojni i walające się wszędzie fragmenty kurzych resztek, mają uwierzyć w „nanotechnologię pozwalającą niwelować nieprzyjemne zapachy”, „biofiltry” i „kurtyny powietrzne uruchamiające się wraz z otworzeniem drzwi” (cytaty z pism w sprawie fetoru z Res-Drob) gdy oszczędności widać na każdym kroku? To, że urządzenia redukujące smród znajdują się w zakładzie, nie świadczy o tym, że są regularnie używane, może zdarza się to okazjonalnie podczas kontroli, ale na co dzień rzeczywistość wygląda zgoła inaczej.

Nie wystarczy napisać od czasu do czasu kilku „bardzo uczonych” słów podając kilka skomplikowanych i ładnie brzmiących frazesów, prawdę widać gołym okiem (i niestety bardzo, bardzo czuć nosem)! Wszystko to odbywa się kosztem zdrowia mieszkańców.

Widok zakładu od strony torów kolejowych.

Pasażerów pociągów wjeżdżających do ścisłego centrum Rzeszowa straszy taki oto widok. Przypominamy, że to ten sam zakład, który notuje 40% wzrost produkcji (cytat ze strony internetowej Res-Drob) oraz wystawia się na targach m.in w Paryżu i Szanghaju. Czy to możliwe w ścisłym centrum Rzeszowa „Stolicy Innowacji” gdzie tak dba się o estetykę i sadzi rabatki z kwiatami na rondach?

Czasami jednak pasażerowie pociągów obserwują inne widoki. Trudno na nie patrzeć i pozostać obojętnym. Pod zakładem już od wczesnych godzin porannych stoi czasami po kilka ciężarówek z żywcem. Nieraz tworzy się kolejka i samochody stoją po kilka godzin. Oprócz fetoru, który jest sprawą oczywistą, dodać należy, że zwierzęta stoją w pełnym słońcu.  Pewnego bardzo upalnego lipcowego dnia 2016 roku, gdy temperatura znacznie przekraczała 30 stopni Celsjusza, przez kilka godzin pod zakładem w pełnym słońcu stało pięć ciężarówek z żywymi zwierzętami. Nie zawsze kolejki są tak duże, zdarza się jednak że pod zakładem naliczyliśmy na raz nawet siedem samochodów załadowanych żywymi kurczakami czekającymi na ubój.

Regularnie publikujemy zdjęcia z łamania tego punktu pozwolenia zintegrowanego na naszym Facebooku.

Cytat z Pozwolenia Zintegrowanego: „samochody z żywcem będą podjeżdżać według ustalonego harmonogramu i zapewniony będzie ich bieżący rozładunek, przy czym dopuszcza się możliwość postoju maksymalnie jednego samochodu oczekującego na rozładunek przy budynkach zakładu od strony zachodniej (wzdłuż torów kolejowych) celem zapewnienia ciągłości procesu technologicznego”

Po wyjęciu kur samochody poddawane są myciu. Woda zanieczyszczona kurzymi odchodami rozlewa się po całym placu, który pokryty jest mocno sfatygowanym asfaltem pełnym dziur i nierówności. W nich woda stoi cały dzień i paruje do otoczenia. W 2018 roku wybudowano namiot, ale na placu nadal tworzą się zastoiny.

2017

2019

 

Widok zakładu od strony ulicy Konopnickiej.

Od strony ulicy Konopnickiej mieszkańcy bloków raczeni są widokiem składowiska fragmentów budowlanych konstrukcji i żelastwa. Na składowisku odpadów czasami bawią się dzieci, służy też za miejsce biesiadowania okolicznych pijaczków.

2016 i 2017

2018

Widok zakładu od strony ulicy Różanej.

2016

To coś obok czego nie sposób przejść do porządku dziennego. Mieszkańcy bloku na osiedlu 1000-lecia przy ul. Warszawskiej 1/3 w Rzeszowie, mogą codziennie obserwować takie widoki ze swoich okien i balkonów. Odpady z ubojni drobiu Res-Drob wysypywane są do bardzo sfatygowanych i powyginanych kontenerów, które nie są nawet dokładnie myte i w porach gdy zakład nie pracuje stoją pod gołym niebem i regularnie „wietrzą się”. Obsiadane są przez ptaki, które rozwlekają fragmenty kurzych odpadów daleko poza teren zakładu i przy odrobinie szczęścia można w nie „wdepnąć” idąc okolicznym chodnikiem, nawet na ulicy Reja po drugiej stronie torów kolejowych. Niespełna 100 metrów od tego widoku znajduje się blok mieszkalny, a domy jednorodzinne niespełna 50 metrów. Mieszkańcy tych budynków żyją w nieustannym zagrożeniu mikrobiologicznym, szczególnie w cieplejszej porze roku.

Tymczasem w zmianie numer 2 Pozwolenia zintegrowanego dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob Sp. z o.o.  z 26 maja 2015 roku, w podpunkcie IX.2.4. „Warunki gospodarowania odpadami” w podpunkcie 2 możemy przeczytać że: „Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach (…) w sposób uniemożliwiający przypadkowe przedostanie się ich do środowiska” tymczasem codziennie brudne kontenery stoją na wolnym powietrzu poza godzinami pracy zakładu i „wietrzą się” oraz są obsiadane przez drapieżne ptaki.

Kolejny cytat ze zmiany numer 2 Pozwolenia Zintegrowanego (podpunkt X.1.1. dotyczący „Metod ochrony powietrza” brzmi: „Pojemniki służące do czasowego gromadzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (…) znajdują się w pomieszczeniach wyposażonych w zamykane drzwi, aby do minimum ograniczyć wydostawanie się przykrych zapachów”. Co zatem brudne i zanieczyszczone pojemniki w ogóle robią na zewnątrz zakładu? Dodajmy że znajdują się tutaj codziennie. Jak w świetle tych postanowień wygląda zdjęcie z gazety Super Nowości pokazujące resztki ładowane na odkrytą ciężarówkę?

2017

Kolejna wizyta w pobliżu zakładu i jeszcze bardziej druzgocące fotografie – tak przechowuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego – czyli padłe zwierzęta. Kontener stoi w pełnym słońcu i wydziela niesamowity smród.

2018

W grudniu 2018 roku, podczas trwania postępowania o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, spółka wybudowała osłony z blachy falistej.

Grudzień 2018 budowanie osłon z blachy falistej.

Problem niewłaściwego gospodarowania produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego przez zakład Res Drob, wcale nie został rozwiązany. Niewłaściwa gospodarka tymi produktami występuje w protokołach z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w roku 2019 i 2020.

Co mówią na ten temat zapisy Pozwolenia Zintegrowanego?

Zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym podpunkt XII.2 podpunkt 6
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w tym łapy, łebki, niejadalne wnętrzności i pierze (materiał kat 3) oraz zwierzęta padłe (materiał kat 2) będą przechowywane w pojemnikach wyposażonych w pokrywy z otworami technologicznymi do zasypu, które po napełnieniu będą natychmiast zamykane

„Pomieszczenie do czasowego magazynowania pojemników z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (niejadalne wnętrzności, łapy, łebki, krew, zwierzęta padłe) oraz osadami z oczyszczalni ścieków będą zamykane a ich otwieranie następować będzie wyłącznie chwilowo w celu dokonania niezbędnych czynności tj. wywóz pojemników, sprzątanie obsługa techniczna”

„produkty uboczne będą odbierane w pojemnikach”

miejsca czasowego magazynowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych a także owadów, gryzoni i innych zwierząt

przeładunek pojemników z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (…) i ich przemieszczanie w obrębie miejsca wytwarzania, odbywać się będą w sposób zabezpieczający przed przypadkowym rozproszeniem i wyciekiem

pojemniki do magazynowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (niejadalne wnętrzności, łapy, łebki, pierze, zwierzęta padłe) oraz osadów z oczyszczalni ścieków będą myte i dezynfekowane po każdym użyciu przez odbiorców, poza terenem zakładu Res Drob”

Zarząd Res Drob sp. z.o.o będzie zobowiązywać odbiorców produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i odpadów z podczyszczalni ścieków (…) do dbania o właściwy stan sanitarny pojazdów wjeżdżających na teren zakładu, oraz przywożonych pojemników przeznaczonych do magazynowania ww produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i odpadów.”

„pracownicy zakładu będą szkoleni w zakresie właściwej eksploatacji urządzeń oraz postępowania z produktami pochodzenia zwierzęcego i odpadami, (w tym bieżące sprzątanie, mycie i dezynfekcja stref magazynowania oraz zamykanie drzwi do poszczególnych budynków i pomieszczeń”

Poniżej kilka zdjęć z roku 2017 będących swoistym komentarzem na ten temat.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam