Materiały prasowe w temacie smrodu z zakładu Res-Drob (2018)

czytajRZESZÓW.pl, 29 grudnia 2018, Miasto na razie wstrzymuje się w sprawie Res-Drobu. Decyzja w styczniu. Cytat z artykułu prasowego:

– Otrzymaliśmy pismo z wyjaśnieniami firmy, teraz musimy porównać stan faktyczny z treścią dokumentu. Decyzja dotycząca ewentualnego cofnięcia pozwolenia zintegrowanego powinna zostać podjęta w styczniu przyszłego roku – powiedział nam Maciej Chłodnicki.

TVP Rzeszów, 12 grudnia 2018, Res-Drob wezwany do usunięcia kolejnych uchybień w zakładzie. Cytat z programu telewizyjnego:

– Mieszkańcy są tak zdesperowani i tak już mają dość i hałasu i smrodu i tego sąsiedztwa, że po prostu za wszelką cenę staramy się żeby ten zakład przeszedł poza granice Rzeszowa. Zresztą to jest nie do pomyślenia żeby w XXI wieku w centrum miasta była ubojnia.

– Przez trzy lata zakład nie daje do urzędów, a jest zobligowany pozwoleniem, że ma podawać do wydziału Środowiska, do WIOŚ, do Urzędu Marszałkowskiego. Wyniki badań emisji amoniaku i siarkowodoru do powietrza a takich badań nie ma.

– Poszło kolejne pismo tak jak wynika z procedury całej, że mają to jednak zlikwidować no i do 20 grudnia jest ten termin. Jeżeli to nie nastąpi to będzie ostatni etap – cofnięcie pozwolenia na ubój.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 11 grudnia 2018, Miasto cofnie Res-Drobowi pozwolenie zintegrowane? Kontrole wykazały, że zakłady działają nieprawidłowo. Cytaty z artykułu prasowego:

Potwierdziły się trzy uchybienia, które wskazali mieszkańcy os. 1000-Lecia wobec zakładów drobiarskich Res-Drob. To m.in. nadmierny hałas i rozładunek drobiu w godzinach nocnych. Zakłady mają jeszcze 10 dni na naprawę tych nieprawidłowości. Jeśli tego nie zrobią, miasto cofnie im pozwolenie zintegrowane, co oznacza wstrzymanie produkcji.

[…] nieprawidłowości związane z podczyszczalnią ścieków. Do 2013 r. zakład posiadał instalację kanalizacyjną, z której ścieki bezpośrednio były odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Podczyszczalnia została wybudowana w 2013 r. Po ubiegłorocznych kontrolach okazało się, że dokumentacja jest niekompletna. Brakuje m.in. pozwolenia na budowę, określenia szczelności zainstalowanych rurociągów. W związku z tym inspektorat budowlany nałożył obowiązek dostarczenia odpowiednich ocen technicznych.

Super Nowości, 10 grudnia 2018, Res-Drob wstrzyma produkcję? Cytat z artykułu prasowego:

W wyniku kontroli okazało się, że zakład naruszył warunki tego pozwolenia, bo m.in. wykonywano w nim pracę w godzinach nocnych. Z tego powodu mieszkańcy nie mogli spać, a w ciągu dnia musieli wdychać smród z ubojni tego zakładu.

czytajRZESZÓW.pl, 6 grudnia 2018, Prezydent cofnie pozwolenie dla Res-Drobu? Oficjalna decyzja na dniach. Cytat z artykułu prasowego:

Według kontrolerów WIOŚ, zakład naruszył warunki pozwolenia zintegrowanego, chodziło o przekroczony poziom emisji hałasu oraz pracę zakładu w godzinach nocnych.

Rzeszów News, 10 listopada 2018, Nie będzie zmniejszenia dziennego uboju dla Res-Drobu. SKO uchyliło decyzję prezydenta. Cytat z artykułu prasowego:

Liczne nieścisłości, brak wezwań Res-Drobu do wyjaśnień naruszeń, lakoniczna opinia biegłego – to jedne z kilku powodów przez które Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Rzeszowa o ograniczeniu dziennej produkcji ubojni przy ul. Konopnickiej.
[…]
Miasto zmniejszając ubój dzienny chciało ograniczyć odór. Smród miała potęgować podczyszczalnia, która nie była w stanie „przerobić” produkowanych zakładowych ścieków.

Super Nowości, 9 listopada 2018, Jedynym ratunkiem są przenosiny Res-Drobiu. Cytat z artykułu prasowego:

Decyzja prezydenta jest nieważna. […] W Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich Res-Drob nadal będzie prowadzony ubój drobiu i czuć będzie smród z tej firmy.

czytajRZESZÓW.pl, 9 listopada 2018, Ratusz krytykuje decyzję SKO w sprawie Res Drobu: „Jest kuriozalna”.

czytajRZESZÓW.pl, 8 listopada 2018, SKO uchyla decyzję prezydenta w sprawie Res-Drobu. W tle sprawa oczyszczalni. Cytat z artykułu prasowego:

Decyzja prezydenta z początku lipca, była podjęta w związku z opiniami biegłych, którzy stwierdzili, że zakład narusza warunki pozwolenia. Res-Drob oczywiście w związku z taką decyzją władz miasta odwołał się o tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dziś wiemy, że SKO w Rzeszowie uchyliło decyzję prezydenta wskazując szereg błędów w postępowaniu.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 6 listopada 2018, Spotkanie w sprawie Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich. Cytat z publikacji:

W trakcie kolejnego już spotkania dotyczącego pojawiających się negatywnych oddziaływań ze strony zakładu, związanych w szczególności z uciążliwościami odorowymi i hałasem, przedstawiciele mieszkańców zaprezentowali swoje stanowisko oraz obawy związane z działalnością firmy. Ponownie zwrócili się o podjęcie przez odpowiednie organy administracji publicznej zdecydowanych i szybkich działań, które w konsekwencji doprowadzą do wyeliminowania tych uciążliwości.

TVP Rzeszów, 25 października 2018, Interwencje Aktualności: 25.10.2018.

Nowiny, 17 października 2018, Wojciech Buczak, kandydat na prezydenta Rzeszowa: centrum biznesowe w miejscu zakładu drobiarskiego Res-Drob. Cytat z artykułu prasowego:

Obok Res-Drobu mieszczą się osiedla, których mieszkańcy od lat narzekają na pochodzący z zakładu hałas i smród. Jeszcze gorzej zrobiło się, kiedy firma otrzymała pozwolenie na zwiększenie produkcji. Mieszkańcy już kilka razy protestowali w tej sprawie.

gospodarkaPodkarpacka.pl, 18 października 2018, Co zamiast Res Drobu? Propozycje Wojciecha Buczaka i PiS. Cytat z artykułu prasowego:

Zdaniem działaczy PiS, za sygnalizowaną przez mieszkańców uciążliwość zakładu (tzn. zapach i ruch ciężarówek) odpowiadają władze miasta, które zgodziły się na rozszerzenie produkcji, wydając pozwolenie zintegrowane.

Polskie Radio Rzeszów, 17 października 2018, Przedwyborcza środa w Rzeszowie. Cytat z artykułu prasowego:

[…] poseł Wojciech Buczak, kandydat PIS na prezydenta Rzeszowa zwrócił uwagę na „cuchnący problem” z jakim zmagają się mieszkańcy ulicy Konopnickiej. Chodzi o przykry zapach pochodzący z działającego tam zakładu przetwórstwa mięsa – RES-DROB. Zdaniem Buczaka należy przekonać właściciela zakładu do przeniesienia produkcji w inne miejsce. Z kolei na terenach zajmowanych przez RES-Drob można by utworzyć nowoczesne Centrum Biznesowe.

Rzeszów News, 17 października 2018, Biurowiec zamiast Res-Drobu. Wojciech Buczak: „Motywacja pozytywna, a nie karanie”. Cytat z artykułu prasowego:

[…] o przeprowadzce Res-Drobu już mówi się od kilku lat. Jako nowa lokalizacja najczęściej była wymieniana Sieniawa koło Przeworska. Teraz wiadomo jedynie, że zakład planuje wynieść się z ul. Konopnickiej do 2020 roku, „jeśli nie przeszkodzą w tym czynniki zewnętrzne niezależne od firmy”. W praktyce może to oznaczać, że termin wyprowadzki będzie się wciąż przedłużał, bo zawsze się znajdzie jakieś „ale”.

Super Nowości, 2 października 2018, Res-Drob może zostać zamknięty. Cytat z artykułu prasowego:

Z pomiarów, które przeprowadzili inspektorzy wynika, że poziom hałasu przekraczał dopuszczalne normy. Dodatkowo jeszcze okazało się, że samochody dostawcze z drobiem na ubój przyjeżdżały do tej firmy w nocy, nawet o godz. 4, mimo że ubój można wykonywać tylko w godz. od 6 do 22. Dodatkowo jeszcze z Res-Drobu wydobywa się zapach padliny, tak, że mieszkańcy nie mogą nawet otworzyć okien w mieszkaniach.

Te uchybienia wykryte przez WIOŚ były podstawą do wszczęcia procedury, która może doprowadzić do wycofania pozwolenia zintegrowanego, które to władze miasta wydały osiem lat temu.

Rzeszów News, 28 września 2018, Res-Drob straci pozwolenie na działalność? Ratusz wszczął procedurę przeciwko firmie. Cytat z artykułu prasowego:

Hałas, wjazd ciężarówek z żywcem o niewłaściwych porach i niewykonanie odpowiednich pomiarów – to powody, dla których ratusz rozpoczął procedurę cofnięcia rzeszowskim zakładom Res-Drob pozwolenia zintegrowanego.

czytajRZESZÓW.pl, 28 września 2018, Kontrola WIOŚ w Res-Drobie zakończona. Czy prezydent cofnie pozwolenie?. Cytat z artykułu prasowego:

Wyniki kontroli jednoznacznie pokazują, że przypadku pomiarów emisji hałasu w punkcie nr 2 przekroczony został dopuszczalny równoważny poziom hałasu określony w pozwoleniu zintegrowanym o 5,7 dB.

Ponadto po analizie nagrań z monitoringu inspektorzy WIOŚ stwierdzili kolejne złamanie warunków pozwolenia zintegrowanego dotyczącego pracy w godzinach nocnych.

[…] 20 września Urząd Miasta wszczął postępowanie mające na celu cofnięcie bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji do uboju drobiu […]

RESinet.pl, 19 września 2018, Stowarzyszenie „Nasz Zdrowy i Czysty Rzeszów” chce, aby miasto cofnęło pozwolenie zintegrowane dla Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Wniosek zawiera m.in. kwestie związane z: naruszeniem zapisów pozwolenia zintegrowanego, prowadzeniem uboju w godzinach niedozwolonych, przekroczeniem dopuszczalnego stopnia hałasu, emisją zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, nocne rozładunki tirów oraz awarie w podczyszczalni ścieków.

Super Nowości, 19 września 2018, Mieszkańcy pozywają Res-Drob do sądu. Cytat z artykułu prasowego:

– W naszym piśmie można zobaczyć kilkadziesiąt przypadków nieprawidłowej gospodarki produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. Jak też zbyt dużej liczby cuchnących ciężarówek z żywcem stale stojących pod ubojnią
[…]
– Niezgodny z pozwoleniem zintegrowanym ubój jest prowadzony w godzinach nocnych, a powinien tylko od godz. 6 do godz. 22. Nawet w nocy dochodzi do rozładunku ciężarówek i trudno zasnąć, bo taki jest hałas.

Rzeszów News, 18 września 2018, Mieszkańcy os. 1000-lecia chcą, aby ratusz wycofał pozwolenie dla Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Brak pozwolenia wodno-prawnego, nieprawidłowości związane z podczyszalnią ścieków, samowola budowlana, brak raportu oddziaływania na środowisko […] prowadzenie uboju w godzinach nocnych, choć powinno się to odbywać między 6:00 a 22:00, przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza, nocny rozładunek TIR-ów z drobiem, awarie podczyszczalni ścieków […] to, co się dzieje w zakładzie Res-Drob to łamanie ustawy o prawie wodnym, budowlanym i o ochronie środowiska, którego nikt w Rzeszowie nie chce zauważyć. – Brak kompetencji urzędników i obawa przed wykonaniem jakiejkolwiek decyzji […]

Nadzieją dla mieszkańców os. 1000-lecia na szybkie załatwienie ich problemu wydaje się kontrola, którą ostatnio przeprowadził WIOŚ. Wstępnie wyniki pokazują, że zostały przekroczone normy hałasu.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 18 września 2018, Mieszkańcy przeciwko Res-Drobowi. Chcą cofnięcia pozwolenia na działanie firmy. Cytat z artykułu prasowego:

– Przez osiem ostatnich lat dokumentowaliśmy uchybienia, których dopuścił się Res-Drob. Mamy kilkaset zdjęć i filmików. A mogłoby ich być więcej, bo naruszenia ze strony Res-Drobu dzieją się codziennie, tylko nie każdy dzień jesteśmy w stanie udokumentować
[…]
zakład, zajmujący się przetwórstwem drobiu działa bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego
[…]
Podczyszczalnia została wybudowana w 2013 r. Po ubiegłorocznych kontrolach okazało się, że dokumentacja jest niekompletna. Brakuje m.in. pozwolenia na budowę, określenia szczelności zainstalowanych rurociągów.
[…]
Odpady przerzucane są na samochody dostawcze i przewożone bez pojemników. Kontenery stoją w pełnym słońcu niezależnie od temperatury i pory roku. Plac jest zabrudzony zwierzęcymi resztkami, które rozwlekane są przez ptactwo i gryzonie
[…]
prowadzenie uboju w godzinach nocnych i hałas przekraczający normy

Super Nowości, 18 września 2018, Mieszkańcy chcą wstrzymania produkcji Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy protestują już od kilku lat, bo nie są w stanie znieść dłużej fetoru z zakładu przetwarzającego produkty żywnościowe. Sąsiedzi tej firmy w lecie są zmuszeni zamykać okna. Protestujący zebrali ponad 500 podpisów i domagają się zabezpieczeń eliminujących przykre zapachy. Niestety, działania zakładu w tej sprawie były pozorne i nadal mieszkańcy osiedli: 1000-lecia i Króla Augusta muszą wdychać fetor. Dlatego wystąpili o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob.

czytajRZESZÓW.pl, 18 września 2018, Smród i hałas nadal są problemem. Mieszkańcy kontra Res-Drob [FILM]. Cytat z artykułu prasowego:

Nasze stowarzyszenie wyszło z propozycją do władz miasta oraz Res-Drobu aby podpisać porozumienie trójstronne według którego zakład miałby zostać przeniesiony do innej lokacji w 2020 roku i oczywiście gdyby złożono taką deklarację to my byśmy do tego czasu wytrzymali. Jednak ani władze miasta ani zakład nie potraktowały tej propozycji poważnie – twierdzi wiceprezes zarządu stowarzyszenia.

Radio Eska, 18 września 2018, Mieszkańcy osiedla 1000-lecia w Rzeszowie nadal walczą z ubojnią [AUDIO]. Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy od kilku lat alarmują, że przez smród oraz hałas jakie wydostają się z zakładów nie da się normalnie funkcjonować. A mieszkańcy z firmą drobiarską walczą już od 2015 roku, kiedy zwiększono produkcję w zakładzie […] firma nieustannie łamie przepisy, a mieszkańcy osiedla żyją w odpychającym fetorze.

czytajRZESZÓW.pl, 17 września 2018, Mieszkańcy chcą cofnięcia pozwolenia dla Res-Drobu. Smród nie daje im żyć. Cytat z artykułu prasowego:

Smród zwierząt trzymanych w dużej liczbie w zamkniętych klatkach, dodatkowo hałas pracy wentylatorów i innych urządzeń – to codzienność mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta w Rzeszowie.

Kontrole WIOŚ wykazały nieprawidłowości […] Pomiary wykazały, że równoważny poziom hałasu przenikającego do środowiska w porze dnia przekraczał dopuszczalny równoważny poziom hałasu określony dla pory dnia w pozwoleniu zintegrowanym na poziomie 55 dB, o 1,7 dB w jednym z punktów oraz o 6,4 dB w kolejnym punkcie.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 14 września 2018, Mieszkańcy os. 1000-lecia złożyli wniosek do ratusza o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Zakłady drobiarskie Res-Drob powstały w latach 50. ubiegłego wieku. Od kilkunastu lat mieszkańcy okolicznych bloków skarżą się na uciążliwy smród dochodzący z zakładów. – Śmierdzi padliną, gnojówką, dniami i nocami – mówią.

Super Nowości, 12 września 2018, Nikogo nie obchodzi los mieszkańców osiedla 1000-lecia? Cytat z artykułu prasowego:

Już blisko 5 lat trwa katorga mieszkańców osiedla 1000-lecia, którzy codziennie wdychają smród dochodzący z okolicznego zakładu drobiarskiego Res-Drob.

Super Nowości, 24 lipca 2018, Z Res-Drob-u nie będzie już śmierdzieć? Cytat z artykułu prasowego:

Władze wojewódzkie i miejskie: – Produkcja zakładu musi być ograniczona.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 19 lipca 2018, Spotkanie w sprawie Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich. Cytat z publikacji:

Należy zauważyć, że organem właściwym z zakresie wykonywania kontroli przestrzegania warunków wydanego przez siebie pozwolenia zintegrowanego jest również Prezydent Miasta Rzeszowa. Zadaniem tego organu jest także ustalenie takich warunków prowadzenia instalacji, których dotrzymanie zagwarantuje, że instalacja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania.

Nowiny, 22 czerwca 2018, Produkcja w zakładach drobiarskich Res Drob w Rzeszowie będzie ograniczona – zapowiadają urzędnicy. Cytat z artykułu prasowego:

– Niestety aktualnie obowiązujące prawo nie na wiele nam pozwala. Na nasze zlecenie w firmie pracował biegły, który określił, że podczyszczalnia ścieków nie jest wystarczająco wydajna i na tej podstawie nakażemy jeszcze w czerwcu ograniczyć dobowy limit uboju drobiu do 231 ton. To powinno w jakimś stopniu pomóc. Niestety w kwestii uciążliwego zapachu mamy na razie związane ręce – tłumaczył wiceprezydent Gutkowski.

[…] zmniejszenie produkcji w zakładzie Res Drob niewiele da, bo z aktualnych informacji wynika, że wynosi ona właśnie około 233 ton na dobę. – Więc jeśli miasto chce teraz zmniejszyć produkcję do takiej ilości, to jest to działanie wyłącznie fasadowe. Bo do żadnego zmniejszenia faktycznie nie dojdzie […]

Super Nowości, 22 czerwca 2018, Urzędnicy robią jaja z …ludzi. Cytat z artykułu prasowego:

Urzędnicy podejmują rozmowy i działania, zakłady drobiarskie Res-Drob cały czas istnieją i pracują, a mieszkańcy os. 1000-lecie cierpią z powodu hałasu i niesamowitego smrodu, który uniemożliwia normalne życie. Rozwiązaniem byłaby ustawa antyodorowa, ale… jej nie będzie.

TV Obiektyw, 21 czerwca 2018, Mieszkańcy Rzeszowa skarżą się po raz kolejny na RES-DROB.

RESinet.pl, 21 czerwca 2018, Mieszkańcy osiedla 1000-lecia bezradni, Res-Drob bezkarny. Prezes zakładu obiecał przeprowadzkę do 2020 roku. Cytat z artykułu prasowego:

Podczas ostatniej sesji, na sali pojawili się mieszkańcy os. 1000-lecia, których władze miasta zapewniły, że zrobiły wszystko co tylko możliwe, aby pomóc im w walce z nieprzyjemnym zapachem na osiedlu. Mieszkańcom to nie wystarczyło i podczas obrad mówili głośno, że chcą zamknięcia zakładu.

Rzeszów News, 20 czerwca 2018, Res-Drob wciąż uciążliwy dla mieszkańców. Ratusz interweniuje u Morawieckiego. Cytat z artykułu prasowego:

Nie ma mocnych na firmę Res-Drob, która uprzykrza życie mieszkańcom osiedla 1000-lecia w Rzeszowie. Prezydent przeprasza, mieszkańcy pozywają firmę do sądu, instytucje dbające o ochronę środowiska kontrolują zakład. Efekt? Żaden.

Radio Eska, 20 czerwca 2018, Fetor na osiedlu 100-lecia w Rzeszowie wraca jak bumerang. Prezydent pisze do Morawieckiego. Cytat z artykułu prasowego:

Rzeszowianie mają dość smrodu wydobywającego się z ubojni w centrum miasta. Twierdzą, że nie mogą otwierać okien w mieszkaniach. Firma wyjaśnia, że działa zgodnie z prawem.

Super Nowości, 20 czerwca 2018, Absolutorium w cieniu protestujących mieszkańców. Cytat z artykułu prasowego:

– Jako prezydent miasta czynię dużo starań, żeby Wam nie truć życia i powietrza. Miałem wiele spotkań z Urzędem Wojewódzkim i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Urząd Wojewódzki uważa, że jest wszystko w porządku. Ja uważam tak jak wy, że jest smród. Jedyny zarzut jaki potwierdza WIOŚ to hałas. Postanowiłem wystąpić do premiera Morawieckiego, żeby zlikwidować ten smród – mówił.

TVP Rzeszów, 19 czerwca 2018, Burzliwa sesja Rady Miasta i absolutorium dla prezydenta Ferenca.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 19 czerwca 2018, Przyszli na sesję rady miasta poskarżyć się na Res-Drob. Prezydent odesłał ich do wojewody. Cytat z artykułu prasowego:

Prezydent Tadeusz Ferenc zaprosił z kolei mieszkańców do wspólnej wizyty u wojewody. – Tam jest możliwość podjęcia działań, tam są instrumenty do walki z tego typu problemami – powiedział Ferenc.

Nowiny, 19 czerwca 2018, Sesja Rady Miasta Rzeszowa – 19 VI 2018 [RELACJA LIVE]. Cytat z artykułu prasowego:

Jak informuje wiceprezydent Rzeszowa Andrzej Gutkowski, jeszcze w tym miesiącu miasto ma nakazać firmie zmniejszenie produkcji, bo na to pozwalają przepisy.

– Zgadzam się z państwem, macie rację. Niestety nie ma przepisów, które pozwoliłyby nam zdecydowanie działać. Służby wojewody nie widzą problemu. Dlatego napisaliśmy do premiera Morawieckiego wniosek o napisanie specjalnej ustawy, która da nam możliwość walki ze smrodem – mówi prezydent Tadeusz Ferenc.

Super Nowości, 15 czerwca 2018, Mieszkańcy mają dość smrodu z Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Horror mieszkańców cierpiących z powodu niesamowitego smrodu ciągnie się od lat. W kwietniu 2018 roku Stowarzyszenie Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów złożyło pozew do Sądu Rejonowego w Rzeszowie przeciwko Res-Drobowi o zanieczyszczenie środowiska. Podpisały się pod nim 1063 osoby. Później mieszkańcy z transparentami „W Rzeszów inwestujecie, smrodu nie zlikwidujecie” pojawili się podczas otwarcia świeżo wyremontowanych basenów przy ul. Pułaskiego, które odbyło się 1 czerwca.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 14 czerwca 2018, Wraca sprawa Res-Drobu. PiS chce pomóc mieszkańcom czy to chwyt wyborczy? Cytat z artykułu prasowego:

Między 2010 a 2015 r. miasto zgodziło się na zwiększenie Res-Drobowi limitu produkcji do 493 ton masy ubojowej, co stanowi maksymalny możliwy przerób istniejącej w zakładzie linii produkcyjnej. Znowu odstąpiono jednak od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, polegając jedynie na uzasadnieniu zakładu, że dziesięciokrotny wzrost produkcji uzyskany został w wyniku modernizacji istniejącej instalacji do uboju drobiu, a nie w wyniku jej rozbudowy. Tymczasem mieszkańcy os. 1000-lecia duszą się od smrodu. Zakład mieści się kilkadziesiąt metrów od ich bloków.

Nowsze materiały prasowe:

Starsze materiały prasowe:

 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam