Materiały prasowe w temacie smrodu z zakładu Res-Drob

2020

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 21 lutego 2020, Sprawa Res-Drobu w prokuraturze i CBA. Rada Osiedla 1000-lecia składa zawiadomienie. Cytat z artykułu prasowego:

Rada osiedla 1000-lecia w Rzeszowie złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zakłady drobiarskie Res-Drob. Chodzi m.in. o nieznośny smród, wadliwą podczyszczalnię ścieków zbudowaną i hałas w godzinach nocnych. Zawiadomienie przyjęła prokuratura i rzeszowska delegatura CBA.

Super Nowości, 17 lutego 2020, Sprawa Res-Drobu w prokuraturze. Cytaty z artykułu prasowego:

Do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszowa wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez służby państwowe, m.in. przez Powiatowy Nadzór Budowlany w sprawie Res-Drobu.

Sprawa smrodu wydobywającego się z Res-Drobu dotyczy 4 tys. mieszkańców osiedla 1000-lecia. Z powodu odoru i hałasu cierpią już od 10 lat.

2019

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 14 grudnia 2019, Co dalej z Res-Drobem w Rzeszowie? Czy mieszkańcy osiedla 1000-lecia wywalczą jego przeniesienie? Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy os. 1000-lecia od lat starają się o to, by firma wyniosła się z ich osiedla. Narzekają na potworny smród i hałas (także w godzinach nocnych). Od dwóch lat Res-Drob zapowiada przenosiny, ostatnia deklaracja dotyczyła 2020 roku, to już niedługo, tymczasem o przeprowadzce wciąż cicho.
[…]
Pytania dotyczące zapowiadanej przeprowadzki wysłaliśmy do Res-Drobu jeszcze początkiem października. Do dziś odpowiedź nie nadeszła.

czytajRZESZÓW.pl, 17 października 2019Kontrola w Res-Drobie trwa. A co z przenosinami zakładu w inne miejsce? Cytat z artykułu prasowego:

Res-Drob od dłuższego czasu zapewniał, że chce przenieść produkcję do innego miejsca, a działania związane z przenosinami zakładu mają rozpocząć się w 2020 roku i na razie trwa weryfikacja możliwych lokalizacji. W ostatnim czasie pojawiały się informacje o kilku miejscach, gdzie firma mogłaby się przenieść w tym m.in. Chmielów na terenie gminy Nowa Dęba. Jednak jak twierdzi burmistrz gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, pomysł przenosin na tereny tej gminy upadł.
[…]
Zapytaliśmy w samym Res-Drobie, jak w tym momencie wygląda sprawa przenosin firmy, do nowej lokalizacji. Niestety od kilku dni czekamy na odpowiedź i na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane przez nas pytania.

Super Nowości, 7 października 2019, Bakterie wyeliminują odór z Res-Drobu? Cytat z artykułu prasowego:

Pani wicewojewoda wpłynęła na inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, żeby przeprowadzili kontrolę w zakładzie. Wyniki wskazały, że ponownie przekroczone zostały dopuszczalne normy hałasu.

Nadal jednak są problemy z rozbiórką podczyszczalni w Res-Drobie, która jest głównym sprawcą smrodu. Powiatowy Nadzór Budowlany nakazał ją zlikwidować, bo funkcjonowała niezgodnie z prawem i bez pozwolenia na budowę. Jednak od tej decyzji zarząd firmy drobiarskiej odwołał się do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego i podczyszczalnia nadal działa.

Super Nowości, 27 sierpnia 2019, Mieszkańcy: – Sztab kryzysowy uratuje nas od Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy osiedla 1000-lecia twierdzą, że instytucje podległe wojewodzie podkarpackiemu są mało skuteczne w sprawie wstrzymania produkcji Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob. 2 sierpnia na spotkaniu z wicewojewodą Lucyną Podhalicz, domagali się powołania sztabu kryzysowego w związku ze smrodem, który wydobywa się z zakładu oraz z uciążliwym hałasem.

Mieszkańcy meczą się z powodu smrodu i hałasu, a mimo to inspektorzy nie zrobili nic, żeby zapadła decyzja o zamknięciu zakładu. Działania urzędników nic nie dają, a właściciele Res-Drobu z nikim się nie liczą. Zgłoszono sprawę do prokuratury, ale nic się w tej sprawie nie dzieje.

SKO w swoim uzasadnieniu stwierdził, że przy podejmowaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie produkcji „miasto nie rozważyło sprawy społeczno-gospodarczej tego zakładu”. […] Mieszkańcy osiedla 1000-lecia mówią, że to nie rozumieją decyzji kolegium odwoławczego. Przecież właśnie miasto uwzględniło sprawy społeczne, bo zażądało wstrzymania produkcji z powodu smrodu i hałasu, które na co dzień mają szkodliwy wpływ na życie mieszkańców.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 12 sierpnia 2019, SKO uchyla decyzję miasta w sprawie wycofania pozwolenia na działalność Res-Drobu. Mieszkańcy zrozpaczeni. Cytaty z artykułu prasowego:

Miasto ma ponownie przeprowadzić kontrole pomiarów hałasu i zanieczyszczeń, a także sporządzić raport o ewentualnych skutkach społecznych zamknięcia Res-Drobu – taka jest decyzja SKO. Mieszkańcy os. 1000-lecia nie ukrywają rozczarowania. Oznacza to dla nich kolejne miesiące, a nawet lata życia w sąsiedztwie smrodu i hałasu.
[…]
– Brak decyzji uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek dalszych kroków prawnych, chociażby jej zaskarżenie. Wiąże się to z odwlekaniem, grą na czas, stwarzaniem cynicznemu i pozbawionemu jakiejkolwiek etyki przedsiębiorcy warunków, by mógł prowadzić dotychczasową działalność, w której na co dzień łamane jest prawo i pozwolenie zintegrowane. W wyniku tej sytuacji jedyną stroną, która cierpi (i to bardzo), są obywatele egzystujący w warunkach urągających godności.

Rzeszów News, 8 sierpnia 2019, SKO uchyliło decyzję miasta o wycofaniu pozwolenia dla Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Ratusz musi zrobić ponowne badania i przygotować specjalny raport. Ile to potrwa? Nie wiadomo. Mieszkańcy nadali żyją w smrodzie i hałasie.

czytajRZESZÓW.pl, 8 sierpnia 2019, SKO uchyla decyzję ratusza w sprawie Res-Drobu. Co będzie dalej? Cytat z artykułu prasowego:

Według decyzji SKO w Rzeszowie należy jeszcze raz przeprowadzić kontrolę dotyczącą poziomu hałasu generowanego przez zakład. Tym ma zająć się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Druga sprawa to konieczność przeprowadzenia analizy związanej z konsekwencjami zamknięcia zakładu pod kątem zwolnień pracowników i rynku pracy – mówi nam rzecznik prezydenta Rzeszowa. Jak słyszymy w ratuszu, obecnie procedury związane z uzupełnieniem decyzji o wymagane punkty trwają, jednak nie określono dokładnie ram czasowych kiedy te działania miałyby się zakończyć.

Nowiny, 5 sierpnia 2019, Mieszkańcy os. 1000-lecia w Rzeszowie kontra Res-Drob: mamy serdecznie dość hałasu w nocy i ciągłego smrodu. Cytat z artykułu prasowego:

– W okolicy zakładu żyje ponad 6 tys. osób. Mieszkam na ul. Podchorążych, więc nie jestem w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Są jednak dni, kiedy sam czuję ten smród. Co mają powiedzieć osoby, które mieszkają tuż przy Res-Drobie? – tłumaczy Mieczysław Doskocz.

Przewodniczący porównuje zapach do odoru rozkładających się zwłok. Zarówno on, jak i mieszkańcy osiedla, obawiają się skutków wdychania takiego powietrza. Doskocz uważa, że powodem jest nieszczelna podczyszczalnia.

– Widziałem tę podczyszczalnię od środka. Kontener z nieczystościami jest odsłonięty, w środku nie da się wytrzymać, nieomal zemdlałem. Odpady zalegają tam nawet po kilka dni, a kiedy są wywożone, to samochody transportowe są często odsłonięte.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 16 lipca 2019, Mieszkańcy os. 1000-lecia w strachu: Res-Drob buduje nową podczyszczalnię ścieków? Zakłady się tłumaczą. Cytaty z artykułu prasowego:

To członkowie stowarzyszenia „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” jako pierwsi zauważyli, że podczyszczalnia działa nieprawidłowo. Zwrócili uwagę, że przez trzy lata ubojnia nie dostarczyła wyników pomiarów z emitorów zamontowanych na dachu podczyszczalni. Takie dane powinna przekazywać Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz prezydentowi miasta. To WIOŚ przekazał sprawę do inspektoratu budowlanego. Ten zaś nakazał rozbiórkę podczyszczalni.

Super Nowości, 17 czerwca 2019, Powolne rozbieranie Res-Drobu . Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy osiedla 1000-lecie liczą na to, że po rozebraniu podczyszczalni ścieków przy Res-Drobie nie będzie już odczuwalny odór. Decyzję o likwidacji tej instalacji wydał Powiatowy Nadzór Budowlany. Taką konieczność argumentował brakiem pozwolenia na postawienie podczyszczalni oraz wadliwym jej działaniem, co przyczyniało się do rozprzestrzenianiem przykrych zapachów.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 13 czerwca 2019, Res-Drob musi rozebrać instalacje w podczyszczalni ścieków. Według nadzoru budowlanego działają nieprawidłowo Cytaty z artykułu prasowego:

Podczyszczalnia ścieków została skontrolowana jeszcze raz. Zrobił to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Efektem tej kontroli jest nakaz rozbiórki części instalacji podczyszczalni.

czytajRZESZÓW.pl, 13 czerwca 2019, Kolejny kłopot dla Res-Drobu. Podczyszczalnia ścieków do rozbiórki? Cytat z artykułu prasowego:

– Tak mogę potwierdzić, że została wydana taka decyzja i dotyczy elementów dobudowanych do istniejącej podczyszczalni bez pozwolenia na budowę. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ firma może się odwołać do Podkarpackiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – tłumaczy nam Krystyna Janicka.

Rzeszów News, 13 czerwca 2019, Nadzór budowlany wydał nakaz rozbiórki podczyszczalni ścieków Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Od decyzji PINB Res-Drob może się odwołać do Podkarpackiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydany nakaz obejmuje rozbiórkę ścianki żelbetonowej dzielącej dwie komory zbiorników, rurociągu odprowadzającego ścieki, urządzenia do podczyszczania ścieków, instalacji elektrycznej do zasilania pomp oraz tzw. biofiltrów na przewodach wentylacyjnych.

czytajRZESZÓW.pl, 21 kwietnia 2019, Res-Drob odwołuje się do SKO. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Cytat z artykułu prasowego:

Ciężko na razie stwierdzić ile może potrwać proces rozpatrywania odwołania i kiedy SKO podejmie decyzję w tej sprawie, ale mieszkańcy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Sama sprawa w SKO potrwa zapewne jeszcze kilka miesięcy, a gdyby okazało się, że SKO utrzyma decyzję o cofnięciu pozwolenia, możliwe, że firma będzie mogła odwołać się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Według zapowiedzi władz przedsiębiorstwa, zakład ma zostać przeniesiony do innej lokalizacji i pierwsze działania w tej kwestii mają zostać podjęte w 2020 roku.

Super Nowości, 18 kwietnia 2019, Res-Drob zaskarża decyzję miasta do SKO. Cytat z artykułu prasowego:

Miasto wycofało pozwolenie zintegrowane dla Res-Drobu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem produkcji tego drobiarskiego zakładu. Jednak firma nie zgada się z tym zakazem i nieprawomocną decyzję ratusza zaskarża do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Rzeszów News, 15 kwietnia 2019, Res-Drob się broni. Decyzję ratusza o cofnięciu pozwolenia zaskarżył do SKO. Cytat z artykułu prasowego:

Lutowa decyzja ratusza jednak nie wstrzymała produkcji, ponieważ jest nieprawomocna. To oznacza także, że Res-Drobowi przysługiwało odwołanie od decyzji miasta. Zakład oczywiście z takiego prawa skorzystał i początkiem marca zaskarżył decyzję ratusza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

czytajRZESZÓW.pl, 5 kwietnia 2019, Mamy odpowiedź GIW w sprawie salmonelli w Res-Drobie. Zagrożenia nie było? Cytat z artykułu prasowego:

– Działania powiatowego lekarza weterynarii należy uznać za prawidłowe. PLW zgodnie bowiem z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 6, str. 7) wystosował informacyjne powiadomienie RASFF. Takie powiadomienie jest wysyłane, gdy zagrożenie nie wymaga natychmiastowego działania w innym państwie będącym członkiem UE. Przedmiotowa sytuacja dotyczyła mięsa świeżego drobiowego, dla którego nie ma kryterium Salmonelli Infantis. Jednakże ze względu na fakt, że z takiego mięsa można wytworzyć inne ww. produkty, które mają już określone wymagania z stosunku Salmonelli Infantis należało wystosować informacyjne powiadomienie RASFF – brzmi odpowiedź GIW.

czytajRZESZÓW.pl, 11 marca 2019, W Res-Drobie ubito zakażony drób? Firma na razie weryfikuje sprawę.

Super Nowości, 13 marca 2019, Mięso z salmonellą trafiło do Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Z ubitej partii drobiu pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku bakterii Salmonella. W badanej partii potwierdzono obecność pałeczek Salmonella Infantis. Służby weterynaryjne przesłały ostrzeżenia o zakażeniu drobiu do systemu RASFF – Krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności.

Super Nowości, 12 marca 2019, Mieszkańcy: – Zatrzymajcie produkcję Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Chodzi o fetor, który jest nie do zniesienia. – Gdy będzie wiosna i lato, to udusimy się od smrodu wydobywającego się z zakładu – mówili sąsiedzi Res-Drobu z osiedla 1000-lecia. – Tak w poprzednich latach nie będzie można normalnie wyjść z mieszkania, a o otwarciu okna można sobie jedynie pomarzyć. Chyba, że ktoś jest odporny na smród padliny.

czytajRZESZÓW.pl, 12 marca 2019, Co z tą salmonellą? Jest szkodliwa czy nie? Res-Drob uważa, że to norma. Cytat z artykułu prasowego:

We wtorek otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Res-Drobu, zgodnie z którym – jak twierdzą władze firmy – obecność tego typu bakterii w mięsie jest całkowicie zgodna z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej i tego typu sytuacje są standardem i normą, które nie naruszają prawa.

czytajRZESZÓW.pl, 11 marca 2019, W Res-Drobie ubito zakażony drób? Firma na razie weryfikuje sprawę. Cytat z artykułu prasowego:

W piątek Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) podał na swojej stronie komunikat o tym, że drób, który przyjechał do Polski ze Słowacji, a miał być ubijany w jednej z podkarpackich rzeźni, zawierał bakterie salmonelli. Jak podało Radio ZET oraz Polska Agencja Prasowa, tą rzeźnią miały być Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob.

czytajRZESZÓW.pl, 11 marca 2019, Mieszkańcy kontra pracownicy. Niedzielny spór pod bramą Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

– My rozumiemy, że właściciel Res-Drobu chce mieć zysk, że ludzie chcą pracować, ale nie kosztem naszego zdrowia. Już obawiamy się, że przyjdzie wiosna, później lato i nie będzie można normalnie wyjść z mieszkania czy otworzyć okna przez smród padliny – mówiła jedna z osób protestujących przeciwko działalności Res-Drobu.

Nowiny, 11 marca 2019, Mieszkańcy osiedla 1000-lecia w Rzeszowie kontra pracownicy Res-Drobu. Konfrontacja na żywo, w telewizji. Cytat z artykułu prasowego:

W połowie 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przesłał władzom miasta wyniki kontroli w Res-Drobie, a te wykazywały, iż w zakładzie przekraczane są normy emisji hałasu, prace prowadzone są po godz. 22, stwierdzono też wady w funkcjonowaniu zakładowej podczyszczalni ścieków. To były trzy zasadnicze powody, dla których władze Rzeszowa cofnęły Res-Drobowi pozwolenie zintegrowane, bez którego firma nie może produkować. Dyrekcja zakładu odwołała się od tej decyzji do sądu.

TVP Info, 10 marca 2019, To jest temat.

Nowiny, 9 marca 2019, W podkarpackiej rzeźni znaleziono bakterię Salmonella Infantis w mięsie drobiowym.

TVP Info, 8 marca 2019, Skażone kurczaki trafiły do Polski. Wydano ostrzeżenia. Cytat z programu telewizyjnego:

W kurczakach pochodzących ze Słowacji, a ubijanych w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB wykryta została Salmonella. Informacja o skażeniu została umieszczona w unijnym systemie ostrzegania RASFF – poinformował Główny Inspektorat Weterynarii.

czytajRZESZÓW.pl, 23 lutego 2019, Tworzy się Protestacyjny Komitet Obywatelski. W sprawie Res-Drobu. Cytat z artykułu prasowego:

Stowarzyszenie, które do tej pory ograniczało się do działań prawnych, spotkań z władzami miasta i instytucjami zajmującymi się sprawą Res-Drobu oraz udziału w sesjach Rady Miasta, teraz postanowiło stworzyć Protestacyjny Komitet Obywatelski. […] Członkowie stowarzyszenia na razie nie zdradzają, na czym dokładnie miałaby polegać działalność komitetu.

TVP Rzeszów, 22 lutego 2019, Władze Rzeszowa cofają pozwolenie zintegrowane dla Res-Drobu. Cytat z programu telewizyjnego:

Dwa główne powody, dla których taką decyzję podjęliśmy to było zdecydowane przekroczenie norm hałasu oraz ubój po godzinie 22.00. To nie zostało spełnione, co zresztą potwierdziły liczne kontrole.

Rzeszów News, 22 lutego 2019, Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów komentuje decyzję ratusza ws. Res-Drobu: walka trwa. Cytat z artykułu prasowego:

Res-Drob od lat nie daje spokojnie żyć mieszkańcom. Z terenu firmy wydobywa się smród i hałas. Stowarzyszenie Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów wymusiło na ratuszu, by miasto odebrało zakładom pozwolenie na działalność. Decyzja jest, ale na razie nieprawomocna.

RESinet.pl, 22 lutego 2019, Miasto cofa pozwolenie zintegrowane Res-Drobu. Firma nie dostała jeszcze oficjalnego pisma. Cytat z artykułu prasowego:

Głównymi źródłami problemów dla mieszkańców były: nadmierny hałas, zapach roznoszący się po całym osiedlu oraz prowadzenie uboju po godzinie 22.00. Dzisiaj już wiemy, że Ratusz, powołując się na pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zdecydował się na cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, co w praktyce wiąże się z zakazem produkcji.

Rzeszów News, 21 lutego 2019, Res-Drob będzie zamknięty? Ratusz wycofał firmie pozwolenie zintegrowane. Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy osiedla 1000-lecia, gdzie Res-Drob przy ulicy Konopnickiej prowadzi działalność, żyją w permanentnym smrodzie i hałasie. Wreszcie jest nadzieja, że ich koszmar się skończy.
[…]
Z materiałów, jakie ma ratusz, wynika, że Res-Drob przekroczył dopuszczalne normy hałasu. Odnotowano także, że samochody dostawcze z drobiem na ubój przyjeżdżały do zakładu przed godz. 6:00 rano. Res-Drób mógł ubój wykonywać w godz. 6:00-22:00. Kontrola WIOŚ wykazała również nieprawidłowości związane z podczyszczalnią ścieków.

czytajRZESZÓW.pl, 21 lutego 2019, Miasto cofa pozwolenie dla Res-Drobu! Firma nie komentuje tej decyzji. Cytat z artykułu prasowego:

Decyzją ratusza pozwolenie zostanie cofnięte w związku z postępowaniem toczącym się do września 2018 roku, które wszczęto po kontroli w zakładzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Kontrola WIOŚ wskazała dwa przypadki złamania warunków pozwolenia zintegrowanego – przekroczenie dozwolonego poziomu hałasu generowanego przez zakład oraz pracę w godzinach nocnych.

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 21 lutego 2019, Miasto cofa pozwolenie zintegrowane firmie Res-Drob. Zakładom grozi zamknięcie? Cytaty z artykułu prasowego:

Przekroczone normy hałasu, prace po godz. 22 oraz zanieczyszczenie środowiska wywołane wadliwą podczyszczalnią ścieków to trzy powody, dla których miasto cofa pozwolenie zintegrowane dla zakładów drobiarskich Res-Drob.

Super Nowości, 15 stycznia 2019, Res-Drob przestanie produkować? Cytat z artykułu prasowego:

Mieszkańcy rzeszowskiego osiedla 1000-lecia od kilku lat czekają na eliminację nadmiernego hałasu i smrodu wydobywającego się z firmy Res-Drob. Władze miasta nakazały zakładowi usunąć te uchybienia. Jeśli nie wykona tego zalecenia, to ratusz może cofnąć pozwolenie na prowadzenie produkcji. Urzędnicy mają sprawdzić, czy Res-Drob naprawił nieprawidłowości.

czytajRZESZÓW.pl, 15 stycznia 2019, Nadal nie ma decyzji w sprawie Res-Drobu. Mieszkańcy zniecierpliweni. Cytat z artykułu prasowego:

Rzecznik prezydenta Maciej Chłodnicki stwierdził, że działania kontrolne trwają i mają zostać zakończone końcem stycznia. […] Czy termin końca stycznia dotyczący cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla Res-Drobu będzie ostateczny? Przekonamy się zapewne w ciągu dwóch tygodni. Przypomnijmy, że sprawa cofnięcia pozwolenia ciągnie się od września 2018 roku, kiedy rozpoczęło się to postępowanie.

czytajRZESZÓW.pl, 3 stycznia 2019, Res-Drob w byłych zakładach Hermana? Na razie to tylko spekulacje.

Starsze materiały prasowe:

 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam