Opinia ekspertki w zakresie zgodności eksploatacji podczyszczalni ścieków zakładu RES-DROB z założeniami projektowymi

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też nie są przestrzegane żadne normy i procedury i coś takiego funkcjonuje w centrum Rzeszowa i na co dzień zatruwa nas fetorem.

Jako drugą prezentujemy opinię w zakresie zgodności eksploatacji zakładowej podczyszczalni ścieków Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB z założeniami projektowymi a także osiąganej efektywności w oczyszczaniu ścieków oraz utrzymaniu zasięgu uciążliwości odorowych.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

Posadzka na zbiorniku osadu była zanieczyszczona resztkami spadającymi z taśmociągu odprowadzającego zanieczyszczenia z sita, znajdującego się stropie zbiornika retencyjnego.

Na terenie podczyszczalni wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, który głównie powstaje przy wirowaniu osadu.

W związku ze skargami mieszkańców, Zakład wykonał dodatkowe przewody wentylacji mechanicznej, zakończone Biofiltrami typ KS-RE, wypełnione naturalnymi włóknami drewna, ale jest to niewystarczające.

Z piaskownika odprowadzany jest odciek do zbiornika retencyjnego, a osad powinien być wybierany okresowo ręcznie. Wg wyjaśnień przedstawiciela Zakładu ilość osadu jest niewielka, czego nie można było stwierdzić podczas oględzin. Piaskownik stwarza również problemy zapachowe.

[…]

Wraz z instrukcją eksploatacji oczyszczalni przekazany został wzór prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni […], jednak dziennik nie jest prowadzony. Brak odczytów przepływomierza, na podstawie których można określić ilość ścieków w m3/d doprowadzonych do flotatora. Brak danych dotyczących zużycia chemii, brak danych o ilości odwirowanego osadu. Wszystkie awarie i uwagi o pracy oczyszczalni powinny być wpisane w konkretnym dniu.

Powyższe dane są niezbędne do określenia prawidłowej eksploatacji podczyszczalni oraz stwierdzenia wykorzystania przelewu awaryjnego.

[…]

Wątpliwości budzi małe stężenie zawiesiny, gdyż nie ma to odzwierciedlenia w ilościach powstających osadów na oczyszczalni. Pobór prób nie odbywał się proporcjonalnie do ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, ale do odczytów wodomierza, czyli zużytej wody w Zakładzie.

[…]

Należy usprawnić sposób transportu skratek z sita, gdyż istniejący powoduje stałe zanieczyszczenie stropu zbiornika osadu resztami z sita, co jest trudne do sprzątania i jest dodatkowym źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja czystyizrowy.rzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Dodając komentarz akceptujesz regulamin umieszczania komentarzy.