Opinia eksperta w sprawie emisji odorów z podczyszczalni ścieków ubojni RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie, w trybie informacji publicznej, czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res-Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 roku i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych zdecydowanych działań! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa i dlaczego jest źródłem niszczącego nasze zdrowie fetoru.

Jako pierwszą prezentujemy opinię w sprawie przyczyn występowania uciążliwości dla otoczenia wskutek emisji do powietrza atmosferycznego odorów z Podczyszczalni Ścieków, Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 18 oraz Wskazanie rozwiązań, które skutecznie ograniczą uciążliwość zapachową.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty:

[…]
Dokonywano pomiaru pH ścieków w godzinach w których podczyszczalnia nie powinna w ogóle pracować i nie powinno być żadnego odpływu z oczyszczalni.
[…]
Część zbiornika, w której znajduje się do niego dojście, oddzielona jest od hali podczyszczalni prowizoryczną folią. Stąd też odory mogą swobodnie przedostawać się bezpośrednio do hali a część przez otwór w stropie, którym spływają do zbiornika ścieki po sicie do „hermetycznego” pomieszczenia z sitem. Zbiornik sam nie jest zhermetyzowany i nie posiada własnej wentylacji nawiewno-wywiewnej, co powinno mieć miejsce.
[…]
Pomieszczenie to stwarza duże niebezpieczeństwo dla obsługi, gdyż wydzielają się do niego gazy (sita wstępne lub kraty na oczyszczalniach komunalnych są jednym z największych źródeł odorów).
[…]
W hali panuje potworny odór, pozostający na ubraniu i po wyjściu z niej jest silnie wyczuwalny przez ok. 2 godziny. Stwarza dyskomfort ale i zagrożenie dla obsługi.
[…]
System zastosowanych biofiltrów nie przynosi efektów.
[…]
Ponadto mierzenie stężenia siarkowodoru (który najczęściej może być markerem emisji odorów) przy poborze powietrza pod stropem hali jest niemiarodajne. Siarkowodór jest gazem cięższym od powietrza. Pod stropem można mierzyć, ale stężenie metanu.
[…]
Pomiary emisji z wybranego źródła technologicznego przeprowadzone przez firmę EKONORM wykazują (tylko 3 składniki odorowe: siarkowodór, amoniak i disiarczek dimetylu) bardzo małe wielkości emisji. Czy to w ogóle dotyczy podczyszczalni.

Brakuje niestety informacji w jakich warunkach pracy podczyszczalni były wykonywane pomiary, a więc jaki był dopływ ścieków do oczyszczalni, czy były dopływy maksymalne czy pracowało sito, czy pracowała część osadowa (wirówka, transporter osadu, transporter z sitek, czy bramy hali był otwarte, a może w tym czasie wywożono osad).

Może omyłkowo przekazano mi materiały badań innego źródła

Praktycznie można stwierdzić, że dotychczasowe rozwiązania antyodorowe się nie sprawdziły i należy doprowadzić do systemowego rozwiązania problemu.
[…]
Jest to niezwykle ważne, ponieważ niektóre związki siarki, jak siarkowodór oraz merkaptany, mogą powodować poważne schorzenia lub nawet śmierć.
[…]
W hali powinny być zainstalowane niezwłocznie czujniki siarkowodoru […] Jeśli w powietrzu są inne gazy, to stężenie tlenu jest obniżone. Poniżej 16% grozi uszkodzeniem mózgu.
[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja czystyizrowy.rzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Dodając komentarz akceptujesz regulamin umieszczania komentarzy.