Opinia eksperta dotycząca systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też zdaniem biegłego dochodzi do notorycznego łamania norm i procedur. Pamiętajmy że coś takiego funkcjonuje w ścisłym centrum Rzeszowa 300 m od Galerii Rzeszów.

Jako trzecią prezentujemy opinię dot. systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

[…]

Opracowanie dotyczące inwentaryzacji kanalizacji ścieków surowych […] wykonane błędnie: zawiera nieprawdziwe informacje w zakresie schematu technologicznego oraz rzutu instalacji, co zostało potwierdzone podczas rozprawy w dniu 28 listopada 2017 r.

[…]

Oczyszczalnia pracowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego. Średnie obciążenie hydrauliczne instalacji wynosiło 103%. Odnotowano jednak przypadki występowania przepływu ścieków 2-krotnie wyższego od przepustowości nominalnej instalacji!!!

Odnotowano wielokrotnie przekroczenia wymagań prawnych w zakresie dopuszczalnej ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do miejskiego systemu kanalizacji […]. Od stycznia do października 2017 r. przepływy ścieków powyżej wartości dopuszczalnej 1200 m3/d wystąpiły 30 razy.

[…]

Ilość ścieków przemysłowych z firmy RES_DROB stanowi średnio 2,5% udziału wszystkich ścieków dopływających do rzeszowskiej oczyszczalni. Biorąc pod uwagę cały system kanalizacyjny w Rzeszowie to ten udział ścieków z przemysłu drobiarskiego jest znaczący.

[…]

[…] z technologicznego punktu oczyszczalnia nie funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą wyniki kontroli przeprowadzonych przez MPWiK w 2017 r. Wyniki badań tzw. Prób chwilowych ścieków pobieranych w różnych porach funkcjonowania obiektu ( godz. 7-14) wykazały ponadprzeciętne przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji.

[…]

Przedstawiona konfrontacja danych negatywnie obrazuje funkcjonowanie instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych. Z technologicznego punktu podczyszczalnia powinna zapewniać stabilne oczyszczanie ścieków podczas eksploatacji w ujęciu dobowym, a ponadnormatywne przekroczenia mogą pojawiać się jedynie okazjonalnie. W tym przypadku nie można mówić o incydentalności.

[…]

Podczas wizji lokalnej w dniu 28 listopada 2017 r. odnotowano nieprawidłowe wykonanie odwodnienia liniowego z mycia samochodów transportowych, które dostarczają żywiec drobiowy […] Dodatkowo podczas mycia samochodów ciężarowych do podczyszczalni dostają się zanieczyszczania ropopochodne obecne w podwoziu samochodów.

[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja czystyizrowy.rzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Dodając komentarz akceptujesz regulamin umieszczania komentarzy.