Ochrona drzew w mieście

Część członków naszego Stowarzyszenia angażując się w ochronę zieleni miejskiej powołała inicjatywę Społeczni Strażnicy Drzew. Jest to grupa mieszkańców Rzeszowa zaangażowana w ochronę drzew, monitorująca
stan zieleni w swoim najbliższym otoczeniu. Grupa skupia także osoby interweniujące w urzędach i organizujące protesty.

Działamy poprzez monitorowanie:

  • zabiegów redukujących korony drzewa,
  • uszkodzeń pnia drzew,
  • prac ziemnych w obrębie korzeni drzew,
  • składowania materiałów, obciążenia, zmiany w strukturze gleby w obrysie korony drzew,
  • przestrzegania decyzji w zakresie nasadzeń kompensacyjnych,

Staramy się zapobiegać nieuzasadnionym wycinkom drzew w obrębie procedur od wniosku o wycięcie drzewa po decyzję. Prowadzimy działalność samoedukacyjną i wspieramy się w zakresie ochrony drzew.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Społecznych Strażników Drzew.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam