O Stowarzyszeniu

Witamy na stronie Stowarzyszenia „Nasz czysty i zdrowy Rzeszów”. Zrzeszamy mieszkańców Rzeszowa działających na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Stowarzyszenie powstało w 2016 roku.

Cele działania

 • przeciwdziałanie skażeniom powietrza,
 • popularyzacja idei świadomego uczestnictwa w ustanawianiu prawa decydującego o charakterze środowiska życia,
 • promocja i wspieranie ochrony zdrowia w aspekcie zagrożeń ekologicznych,
 • podniesienie poziomu wiedzy ludności w zakresie środków ochrony praw własności i przeciwdziałania immisjom, a w szczególności:
  • ochrony przed instalowaniem składowisk odpadów, 
  • ochrony przed odorem generowanym przez hodowle zwierząt gospodarskich,
  • ochrony powietrza przed zapyleniem, spalinami wszelkimi wyziewami, itp.,
  • ochrony zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami chemicznymi i mechanicznymi,
  • ochrony przed hałasem i wibracją.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez

 • kierowanie wniosków do kompetentnych władz o doskonalenie prawa o ochronie zdrowia i środowiska,
 • kierowanie uwag, wniosków, opinii i skarg do władz samorządowych i administracyjnych oraz pozwów sądowych w zakresie naruszeń prawa o ochronie środowiska i zdrowia,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz poprawy ochrony środowiska i zdrowia ludzi na terenie całej Polski,
 • studiowanie literatury obejmującej najnowsze osiągnięcia wiedzy  w zakresie zagrożeń i obrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
 • studiowanie obowiązującego prawa ochraniającego zdrowie ludzi  i środowisko naturalne.

Statut Stowarzyszenia

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam