Jak możesz pomóc

Zgłaszanie immisji odpowiednim instytucjom

Problemy należy każdorazowo zgłaszać do poniższych instytucji (kopie wszelkich zgłoszeń bardzo prosimy o przekazywanie do Stowarzyszenia):

ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

7:00 – 15:00 tel. 17 854-38-41 lub 17 854-36-83,
15:00 – 20:00 tel. 606 486 395

soboty, niedziele i święta
7:00 – 20:00 tel. 606 486 395

codziennie
20:00 – 7:00 tel. 606 481 519 – przyjmowanie w szczególności zgłoszeń o charakterze poważnej awarii

Sprawy można też zgłaszać mailowo!
e-mail: wios@wios.rzeszow.pl

ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
tel.: 17 788-99-00 (każdorazowo należy prosić o połączenie z Wydziałem Ochrony Środowiska gdzie zgłaszamy oficjalną skargę)
e-mail: sr@erzeszow.pl

ul. Ofiar Katynia 1
35-209 Rzeszów
tel. alarmowy: 986 (bezpłatny, czynny całą dobę)
e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl

Rozpoznanie sprawy wymaga podania swoich danych osobowych, ponieważ anonimowość interwencji lub skargi powoduje, że nie dowiesz się w jaki sposób zareagowano na Twoją interwencję. Możesz zawsze zastrzec, aby Twoje dane osobowe były przechowywane jako poufne. Jeśli zdecydowałeś się na kontakt telefoniczny, dobrym zwyczajem jest abyś zanotował czas, datę, imię i nazwisko osoby, z którą rozmawiasz oraz numer przyjętego zgłoszenia podanego przez pracownika WIOŚ.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14
35-509 Rzeszów
tel. 17 858 35 50

Zgłaszamy przypadki naruszenia ciszy nocnej przez zakład (art. 51 Kodeksu Wykroczeń) oraz w przypadku występowania uciążliwego do wytrzymania fetoru można także zgłaszać policji, prosząc o interwencję w oparciu o art. 182 i 183 Kodeksu Karnego i wszczęcie stosownego postępowania (cała ta formułka jest ważna, aby było skuteczne wszczęcie postępowania z urzędu)

Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 183. § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.

Wiąże się to z udaniem się na II Komisariat Policji i złożeniem zeznań w sprawie zawiadomienia.

Im więcej zgłoszeń od aktywnie działających mieszkańców, tym większa szansa na jakąkolwiek zmianę! To bardzo ważne by uciążliwości zgłaszać osobiście i nieanonimowo, dlatego przy zgłaszaniu interwencji należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania.

Warto także zapoznać się z artykułem ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w którym można dowiedzieć się, że zgłaszanie zagrożeń dla zdrowia jest naszym obywatelskim obowiązkiem!

Systematyczne zgłaszanie uciążliwości w prowadzonym przez nas formularzu

Link do formularza zgłaszania uciążliwości tutaj. Prosimy o zgłaszanie nam skarg, które zostały uprzednio zgłoszone do rzeszowskich instytucji. Zgłoszenie immisji wyłącznie Stowarzyszeniu „Nasz czysty i zdrowy Rzeszów” nie przyniesie żadnego rezultatu, ponieważ zależy nam na tym by wszystkie uciążliwości były rejestrowane przez rzeszowskie urzędy. Przykładowo w sytuacji wystąpienia fetoru na osiedlu Króla Augusta, prosimy by najpierw zadzwonić na przykład na Straż Miejską, a dopiero potem wypełnić formularz i poinformować nas o tym fakcie. Zbieramy te informacje do celów statystycznych, by dane o ilości zgłoszeń nie były przez lokalne urzędy zaniżane.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa

Zwracamy się do mieszkańców Rzeszowa z ogromną prośbą! W sprawach którymi aktualnie się zajmujemy ogromnie przydadzą się nam wszelkie możliwe dokumentacje. Jeśli widzicie coś czego my nie zdołaliśmy dojrzeć: zakłócany jest spokój, cisza nocna, dochodzi do kolejnej szkodliwej immisji bardzo prosimy – udokumentujcie to zdarzenie filmowo lub fotograficznie i prześlijcie nam razem z dokładnym opisem czasu i miejsca zdarzenia, a na pewno je opublikujemy na naszej stronie lub w mediach społecznościowych!

Wsparcie finansowe na cele statutowe

Stowarzyszenie „Nasz czysty i zdrowy Rzeszów”
mBank, konto nr: 86 1140 2004 0000 3002 7668 9084
tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego

Pamiętaj!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu).

Popularyzowanie Stowarzyszenia wśród mieszkańców Rzeszowa

  • popularyzowanie wiedzy o Stowarzyszeniu wśród sąsiadów/znajomych
  • pomoc w kolportażu ulotek Stowarzyszenia
  • czynny udział w pracach Stowarzyszenia (dla osób mogących poświęcić nieco więcej czasu)
  • przekazywanie informacji i pomysłów związanych z problemami którymi zajmuje się Stowarzyszenie

Bezpośredni udział w naszych działaniach

  • udział w manifestacjach organizowanych przez Stowarzyszenie

Dziękujemy!

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam