Res-Drob cynicznie gra na emocjach i podsyca konflikty społeczne

10 marca 2019r. przed budynkiem Res-Drobu odbyło się nagranie programu „To jest temat” TVP Info. Władze ubojni tym razem postanowiły zagrać na emocjach i zlecić udział w programie większej liczbie pracowników uzbrojonych w transparenty i protestujących przeciwko „odbieraniu pracy”, co pozwoliło nieco zmienić poziom debaty i zepchnąć na dalszy plan liczne przypadki łamania pozwolenia zintegrowanego przez zakład. Kiedy merytorycznych argumentów brak pozostaje gra na emocjach oraz cyniczne podsycanie konfliktu społecznego. Prezes zakładu  osobiście nie wziął udział w nagraniu.

Jakim prawem Prezydent Rzeszowa w 2010 roku umożliwił ubojni produkcję przemysłową na olbrzymią skalę bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kompletnie nie biorąc pod uwagę interesu społecznego? Nasze zdrowie jest niszczone już od 9 lat. Gigantyczna, jedyna w całym województwie rzeźnia mieści się w ścisłym centrum Rzeszowa i bezpośrednio sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. Niszczona jest infrastruktura osiedla (wąskie osiedlowe uliczki rozjeżdżane przez dziesiątki tirów dziennie) oraz zdrowie mieszkańców.

Dlaczego kilkaset osób (ok. 300) w znacznej większości nie będących mieszkańcami miasta ma mieć pracę kosztem kilku tysięcy mieszkańców centrum Rzeszowa? Dlaczego mieszkańcy mają poświęcać swoje zdrowie, godność, dobre samopoczucie oraz wartość swoich nieruchomości by bardzo nieliczni mogli się bogacić, zarabiając olbrzymie pieniądze? Funkcjonowanie ubojni odbywa się kosztem społeczeństwa Rzeszowa, oraz wizerunku miasta.

Pracownikom zakładu pracę odbierają nie mieszkańcy lecz kierownictwo zakładu. Przez swoje nieudolne zarządzanie ubojnią może doprowadzić do zamknięcia zakładu i pozbawienia swoich pracowników stanowisk pracy bo od wielu lat lekceważy instytucje państwowe, przepisy prawa i zapisy pozwolenia zintegrowanego.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Urzędnicy przyznają nam rację!

Po raz pierwszy w historii odkąd nasze Stowarzyszenie zajmuje się sprawą Res-Drobu, urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w swojej ostatniej odpowiedzi na pismo wystosowane do nich dnia 17.01.2019 r. przyznają że nieprawidłowości w ubojni są i to liczne. Do tej pory zawsze zarzekali się, że zakład funkcjonuje prawidłowo. Swoimi licznymi działaniami udowodniliśmy, że to nieprawda.

Nasze pismo mogą Państwo przeczytać TUTAJ.
Odpowiedź na nie mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Po raz pierwszy Wydział Ochrony Środowiska przyznaje, że od ponad roku znajdująca się w ścisłym centrum Rzeszowa rzeźnia drobiu wprowadza do kanalizacji ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska bez pozwolenia wodnoprawnego, twierdząc że sytuacja ta nie ma wpływu na ważność pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie wodnoprawne jest integralną częścią pozwolenia zintegrowanego. Funkcjonowanie ubojni bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego nie powinno mieć miejsca. Pytanie o przyczynę odstąpienia wykonania oceny oddziaływania na środowisko pozostało bez odpowiedzi.

Urzędnicy przyznają wreszcie, że przez dwa lata zakład prowadził ubój w porze nocnej tj. po godzinie 2200, twierdząc że dowiedzieli się o tym dopiero pod koniec roku 2018, kiedy to nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Inspektoratu Weterynarii o podanie godzin pracy ubojni w latach 2016 i 2017. Urzędnicy Inspekcji Weterynaryjnej początkowo odmówili nam podania godzin pracy zakładu tłumacząc się… tajemnicą firmy. Jednak dzięki wniesieniu przez Stowarzyszenie odwołania, Wojewódzki Inspektor Weterynarii uchylił decyzję  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Nadal nie udało nam się ustalić jakie konsekwencje spotkały za to spółkę Res-Drob. Gdybyśmy nie wystąpili o podanie do wiadomości publicznej faktu, o którym wszyscy mieszkańcy osiedla 1000-lecia wiedzieli, sprawa z pewnością przeszłaby bez echa.  Praca w godzinach niedozwolonych zdarza się nadal,  także w czasie trwania postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. Brak komunikacji i chęci współpracy między urzędami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, MPWiK, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i WIOŚ doprowadziły do tego, że zakład codziennie lekceważy przepisy prawa, zapisy pozwolenia zintegrowanego, urzędy i instytucje państwowe.

Wydział Ochrony Środowiska przyznaje także że doszło do przekroczeń hałasu w dwóch punktach pomiaru. Dalej  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przyznaje że w 2017 roku spółka nie dostarczyła wyniku pomiarów na emitorach podczyszczalni ścieków. Z pewnością jak w przypadku wszystkich dotychczasowych zaniedbań przeszłyby one bez jakiegokolwiek echa, gdyby Stowarzyszenie nie zaczęło się o brak wyników upominać. Dopiero po naszej interwencji wydział zwrócił się do Res-Drobu o dostarczenie wyników pomiarów za rok 2018 (nadal nie wiemy co z rokiem 2017), które wykazały przekroczenia dwusiarczku dwumetylu, amoniaku i siarkowodoru. Oczywiście za brak badań w 2017 zakładu nie spotkały żadne kary. Urząd przyznaje także, że do tej pory zakład nie zwrócił się o zmianę zapisów pozwolenia zintegrowanego w sprawie przebudowania emitorów na dachu podczyszczalni w sposób nie objęty pozwoleniem zintegrowanym. Każda zmiana emitorów i zakładanie biofiltrów, uniemożliwia rzetelne dokonanie badań emisji. Urząd dobrze o tym wie, ale nie reaguje.

W kolejnym punkcie Wydział Ochrony Środowiska przyznaje że zakład nie powiadamiał MPWiK o awariach podczyszczalni ścieków, mimo tego że posiada taki obowiązek określony w pozwoleniu zintegrowanym. Nie wymienia jednak ile takich przypadków miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Milczy też o konsekwencjach.

Urzędnicy przyznają także, że podczyszczalnia ścieków ubojni drobiu pracowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego co skutkuje obniżeniem efektywności usuwania zanieczyszczeń, a podczyszczalnia nie funkcjonuje prawidłowo również pod względem technologicznym. Dlatego próbował ograniczyć spółce ilość ubijanego na dobę żywca, oraz maksymalną ilość ścieków. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddaliło jednak tę decyzję. Miasto zaskarżyło ją do Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszowa. 10 stycznia 2019 roku prokurator skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję SKO.

Jak widać, nieprawidłowości, które wymienia Wydział Ochrony Środowiska jest bardzo dużo, a spółka funkcjonuje ponad prawem. Gdyby Stowarzyszenie nie zaczęło interesować się nadużyciami Res-Drobu, z pewnością tyle różnych nieprawidłowości nigdy nie ujrzałoby światła dziennego. Jeszcze nie tak dawno wszystkie instytucje zarzekały się że zakład funkcjonuje idealnie, a potworny smród przeszkadza jedynie garstce nadwrażliwych dziwaków, zresztą nic nie da się z nim zrobić bo nie ma ustawy odorowej. Nasze działania powoli sprawiają, że urzędy zaczynają informować o nieprawidłowościach, a nie zmiatać je pod dywan. To jednak nie wszystko. Nie wystarczą nam informacje o  „przypadkiem nie tak dawno odkrytych” nieprawidłowościach. Nie spoczniemy dopóki nie rozliczymy urzędników z wieloletniej niekompetencji w sprawie Res-Drobu i nie doprowadzimy do poniesienia konsekwencji wieloletnich zaniedbań zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje kontrolne. Nie zapominajmy że winne są obie strony: urzędnicy i zakład. Dlatego będziemy nadal przyglądać się wątpliwym działaniom przedsiębiorcy i kontrolujących go instytucji.

Część niewygodnych pytań została nadal bez odpowiedzi.

Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” wystosowało również pismo dnia 11.02.2019 r.  do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. ubojni RES-DROB odnośnie sposobu przeprowadzania kontroli, nieprawidłowości jakie stwierdzono i wyciągniętych konsekwencji wobec ubojni.  Czekamy na odpowiedź i odniesienie się do zadanych w piśmie pytań.

Każdą decyzję administracyjną można cofnąć jeżeli została wydana w złej wierze, bądź z naruszeniem przepisów prawa.

Najważniejszym zadaniem urzędników powinna być kontrola, czy naruszenie przepisów jest na tyle znaczące, że wydane decyzje można cofnąć, a nie ciągłe  tłumaczenie ubojni, jakie wprowadziła innowacje aby poprawić swoje funkcjonowanie i wydłużyć ekstremalnie uciążliwą działalność.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Co udało się zrobić Stowarzyszeniu Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów przez dwa lata działalności

Poniżej prezentujemy  listę działań i osiągnięć naszego Stowarzyszenia Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów, podsumowującą dwa lata funkcjonowania.

 • Rozmawiamy z mediami: odkąd zaczęliśmy się zajmować problemem ubojni RES-DROB, ilość medialnych publikacji na ten temat w dwu ostatnich latach, wzrosła do około 40 artykułów i programów telewizyjnych rocznie. We wcześniejszych latach, było ich maksymalnie kilkanaście rocznie.
 • Udało nam się zainteresować tematem ubojni w centrum Rzeszowa dwie telewizje ogólnopolskie – temat był dwa razy poruszany na antenie ogólnopolskiej.
 • We wrześniu 2017 roku zorganizowaliśmy pod zakładami drobiarskimi manifestację “Stop fetorowi i RES-DROBowi” w której wzięło udział kilkuset mieszkańców Rzeszowa.
 • W grudniu 2017 roku zebraliśmy 1.053 podpisy pod „Wykazem obywateli, którzy udzielają poparcia do złożenia pozwu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB z o.o.”.
 • W kwietniu 2018 roku, Stowarzyszenie złożyło do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział I Cywilny przeciwko ubojni RES-DROB pozew cywilny o zaniechanie immisji .
 • Wzięliśmy udział w kilkudziesięciu spotkaniach z lokalnymi władzami: między innymi z Wojewodą i Wicewojewodą Podkarpackim i licznymi instytucjami mu podległymi, Prezydentem Miasta Rzeszowa i licznymi instytucjami mu podległymi, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Ze strony instytucji prowadzących kontrole w zakładzie RES-DROB w spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele m.in.: Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i MPWiK.
 • Napisaliśmy setki pism do lokalnych i ogólnopolskich instytucji.
 • Wielokrotnie występowaliśmy o udostępnienie dziesiątków dokumentów dotyczących RES-DROB w trybie informacji publicznej.
 • Udało nam się częściowo zaktywizować mieszkańców ilość zgłoszeń uciążliwości generowanych przez zakład znacznie wzrosła w ostatnich dwóch latach.
 • Stowarzyszenie złożyło dwa zawiadomienia do prokuratury i jedno zawiadomienie do CBA.
 • We wrześniu 2018 roku złożyliśmy obszerne 18-stronicowe pismo o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego do Prezydenta Miasta poparte obszerną dokumentacją fotograficzną i filmową. Prezydent Miasta Rzeszowa obecnie prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia ubojni drobiu RES-DROB pozwolenia zintegrowanego.
 • Codziennie monitorujemy bieżącą działalność zakładu, rejestrujemy i dokumentujemy przykłady łamania pozwolenia zintegrowanego.
 • Posiadamy swoje media społecznościowe i stronę internetową na których publikujemy dokumenty, media i nasze opinie oraz komentarze związane ze sprawami którymi się zajmujemy.
 • Wszystko to robimy społecznie, własnymi siłami nie otrzymując żadnego wsparcia finansowego.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia eksperta dotycząca naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla RES-DROBU

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też zdaniem biegłych podczas jej użytkowania łamane są normy i procedury. Pamiętajmy, że coś takiego funkcjonuje w ścisłym centrum Rzeszowa i otoczone jest ściśle zabudową mieszkaniową!

Jako czwartą prezentujemy opinię dot. naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp z o.o. w Rzeszowie.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

[…]

Analiza zużycia wody w miesiącu maj 2018 r. wykazała, że ilość wykorzystanej wody wodociągowej kształtowała się na poziomie od 205 do 1350 m3/d, przy średniej wartości 1008,2 m3/d […] Odnotowano aż 10 przypadków przekroczenia wartości Qdmax=1200 m3/d określonej w Decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015 r. […], co stanowiło 45% wszystkich obserwacji w miesiącu, czyli niemal połowa!

[…]

Z kolei obciążenie hydrauliczne instalacji kształtowało się na poziomie od 97 do 120%, średnio 108%, co wskazuje że podczyszczalnia mimo zbiornika retencyjnego funkcjonowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego.

[…]

W analizowanym okresie podczyszczalnia ścieków przemysłowych nie funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą wyniki kontroli. Zarówno wyniki pomiarów dobowych, jak również wyniki badań tzw. prób chwilowych ścieków pobieranych w różnych porach funkcjonowania obiektu (godz. 9-15.20), czyli w czasie normalnej pracy zakładu, wykazały ponadprzeciętne przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji. Z technologicznego punktu podczyszczalnia powinna zapewniać stabilne oczyszczanie ścieków podczas eksploatacji w ujęciu dobowym, a ponadnormatywne przekroczenia mogą pojawiać się jedynie okazjonalnie. Tutaj niemal podczas każdego pomiaru (75% obserwacji) odnotowywano przekroczenia wartości wskaźników zanieczyszczeń.

[…]

Analiza powyższych wyników wskazuje, że eksploatator nadal nie nadzoruje i eksploatuje obiektu instalacji podczyszczalni ścieków w sposób kompetentny! Ponownie można tutaj mówić o pewnych zaniedbaniach technologicznych, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach jakościowych ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Wyniki badań nadal negatywnie obrazują funkcjonowanie instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych.

[…]

Instalacja dezodoryzacji w obiekcie podczyszczalni ścieków nie jest eksploatowana prawidłowo, bowiem brak jest nadzoru nad emisją uciążliwych odorantów.

[…]

Lakoniczne wyjaśnienia o niedostępności w Polsce laboratorium badawczego do pomiarów emisji zanieczyszczeń złowonnych z biofiltrów, w przekonaniu sporządzającego Opinię, jest brakiem chęci wykonania badań samokontrolnych.

[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia eksperta dotycząca systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też zdaniem biegłego dochodzi do notorycznego łamania norm i procedur. Pamiętajmy że coś takiego funkcjonuje w ścisłym centrum Rzeszowa 300 m od Galerii Rzeszów.

Jako trzecią prezentujemy opinię dot. systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

[…]

Opracowanie dotyczące inwentaryzacji kanalizacji ścieków surowych […] wykonane błędnie: zawiera nieprawdziwe informacje w zakresie schematu technologicznego oraz rzutu instalacji, co zostało potwierdzone podczas rozprawy w dniu 28 listopada 2017 r.

[…]

Oczyszczalnia pracowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego. Średnie obciążenie hydrauliczne instalacji wynosiło 103%. Odnotowano jednak przypadki występowania przepływu ścieków 2-krotnie wyższego od przepustowości nominalnej instalacji!!!

Odnotowano wielokrotnie przekroczenia wymagań prawnych w zakresie dopuszczalnej ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do miejskiego systemu kanalizacji […]. Od stycznia do października 2017 r. przepływy ścieków powyżej wartości dopuszczalnej 1200 m3/d wystąpiły 30 razy.

[…]

Ilość ścieków przemysłowych z firmy RES_DROB stanowi średnio 2,5% udziału wszystkich ścieków dopływających do rzeszowskiej oczyszczalni. Biorąc pod uwagę cały system kanalizacyjny w Rzeszowie to ten udział ścieków z przemysłu drobiarskiego jest znaczący.

[…]

[…] z technologicznego punktu oczyszczalnia nie funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą wyniki kontroli przeprowadzonych przez MPWiK w 2017 r. Wyniki badań tzw. Prób chwilowych ścieków pobieranych w różnych porach funkcjonowania obiektu ( godz. 7-14) wykazały ponadprzeciętne przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji.

[…]

Przedstawiona konfrontacja danych negatywnie obrazuje funkcjonowanie instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych. Z technologicznego punktu podczyszczalnia powinna zapewniać stabilne oczyszczanie ścieków podczas eksploatacji w ujęciu dobowym, a ponadnormatywne przekroczenia mogą pojawiać się jedynie okazjonalnie. W tym przypadku nie można mówić o incydentalności.

[…]

Podczas wizji lokalnej w dniu 28 listopada 2017 r. odnotowano nieprawidłowe wykonanie odwodnienia liniowego z mycia samochodów transportowych, które dostarczają żywiec drobiowy […] Dodatkowo podczas mycia samochodów ciężarowych do podczyszczalni dostają się zanieczyszczania ropopochodne obecne w podwoziu samochodów.

[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia ekspertki w zakresie zgodności eksploatacji podczyszczalni ścieków zakładu RES-DROB z założeniami projektowymi

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też nie są przestrzegane żadne normy i procedury i coś takiego funkcjonuje w centrum Rzeszowa i na co dzień zatruwa nas fetorem.

Jako drugą prezentujemy opinię w zakresie zgodności eksploatacji zakładowej podczyszczalni ścieków Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB z założeniami projektowymi a także osiąganej efektywności w oczyszczaniu ścieków oraz utrzymaniu zasięgu uciążliwości odorowych.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

Posadzka na zbiorniku osadu była zanieczyszczona resztkami spadającymi z taśmociągu odprowadzającego zanieczyszczenia z sita, znajdującego się stropie zbiornika retencyjnego.

Na terenie podczyszczalni wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, który głównie powstaje przy wirowaniu osadu.

W związku ze skargami mieszkańców, Zakład wykonał dodatkowe przewody wentylacji mechanicznej, zakończone Biofiltrami typ KS-RE, wypełnione naturalnymi włóknami drewna, ale jest to niewystarczające.

Z piaskownika odprowadzany jest odciek do zbiornika retencyjnego, a osad powinien być wybierany okresowo ręcznie. Wg wyjaśnień przedstawiciela Zakładu ilość osadu jest niewielka, czego nie można było stwierdzić podczas oględzin. Piaskownik stwarza również problemy zapachowe.

[…]

Wraz z instrukcją eksploatacji oczyszczalni przekazany został wzór prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni […], jednak dziennik nie jest prowadzony. Brak odczytów przepływomierza, na podstawie których można określić ilość ścieków w m3/d doprowadzonych do flotatora. Brak danych dotyczących zużycia chemii, brak danych o ilości odwirowanego osadu. Wszystkie awarie i uwagi o pracy oczyszczalni powinny być wpisane w konkretnym dniu.

Powyższe dane są niezbędne do określenia prawidłowej eksploatacji podczyszczalni oraz stwierdzenia wykorzystania przelewu awaryjnego.

[…]

Wątpliwości budzi małe stężenie zawiesiny, gdyż nie ma to odzwierciedlenia w ilościach powstających osadów na oczyszczalni. Pobór prób nie odbywał się proporcjonalnie do ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, ale do odczytów wodomierza, czyli zużytej wody w Zakładzie.

[…]

Należy usprawnić sposób transportu skratek z sita, gdyż istniejący powoduje stałe zanieczyszczenie stropu zbiornika osadu resztami z sita, co jest trudne do sprzątania i jest dodatkowym źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia eksperta w sprawie emisji odorów z podczyszczalni ścieków ubojni RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie, w trybie informacji publicznej, czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res-Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 roku i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych zdecydowanych działań! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa i dlaczego jest źródłem niszczącego nasze zdrowie fetoru.

Jako pierwszą prezentujemy opinię w sprawie przyczyn występowania uciążliwości dla otoczenia wskutek emisji do powietrza atmosferycznego odorów z Podczyszczalni Ścieków, Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 18 oraz Wskazanie rozwiązań, które skutecznie ograniczą uciążliwość zapachową.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty:

[…]
Dokonywano pomiaru pH ścieków w godzinach w których podczyszczalnia nie powinna w ogóle pracować i nie powinno być żadnego odpływu z oczyszczalni.
[…]
Część zbiornika, w której znajduje się do niego dojście, oddzielona jest od hali podczyszczalni prowizoryczną folią. Stąd też odory mogą swobodnie przedostawać się bezpośrednio do hali a część przez otwór w stropie, którym spływają do zbiornika ścieki po sicie do „hermetycznego” pomieszczenia z sitem. Zbiornik sam nie jest zhermetyzowany i nie posiada własnej wentylacji nawiewno-wywiewnej, co powinno mieć miejsce.
[…]
Pomieszczenie to stwarza duże niebezpieczeństwo dla obsługi, gdyż wydzielają się do niego gazy (sita wstępne lub kraty na oczyszczalniach komunalnych są jednym z największych źródeł odorów).
[…]
W hali panuje potworny odór, pozostający na ubraniu i po wyjściu z niej jest silnie wyczuwalny przez ok. 2 godziny. Stwarza dyskomfort ale i zagrożenie dla obsługi.
[…]
System zastosowanych biofiltrów nie przynosi efektów.
[…]
Ponadto mierzenie stężenia siarkowodoru (który najczęściej może być markerem emisji odorów) przy poborze powietrza pod stropem hali jest niemiarodajne. Siarkowodór jest gazem cięższym od powietrza. Pod stropem można mierzyć, ale stężenie metanu.
[…]
Pomiary emisji z wybranego źródła technologicznego przeprowadzone przez firmę EKONORM wykazują (tylko 3 składniki odorowe: siarkowodór, amoniak i disiarczek dimetylu) bardzo małe wielkości emisji. Czy to w ogóle dotyczy podczyszczalni.

Brakuje niestety informacji w jakich warunkach pracy podczyszczalni były wykonywane pomiary, a więc jaki był dopływ ścieków do oczyszczalni, czy były dopływy maksymalne czy pracowało sito, czy pracowała część osadowa (wirówka, transporter osadu, transporter z sitek, czy bramy hali był otwarte, a może w tym czasie wywożono osad).

Może omyłkowo przekazano mi materiały badań innego źródła

Praktycznie można stwierdzić, że dotychczasowe rozwiązania antyodorowe się nie sprawdziły i należy doprowadzić do systemowego rozwiązania problemu.
[…]
Jest to niezwykle ważne, ponieważ niektóre związki siarki, jak siarkowodór oraz merkaptany, mogą powodować poważne schorzenia lub nawet śmierć.
[…]
W hali powinny być zainstalowane niezwłocznie czujniki siarkowodoru […] Jeśli w powietrzu są inne gazy, to stężenie tlenu jest obniżone. Poniżej 16% grozi uszkodzeniem mózgu.
[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam