Wyjaśnienie prezydenta w sprawie łamania ciszy nocnej przez Res-Drob

Po tylu latach znoszenia przez mieszkańców nieustannego łamania ich prawa do ciszy nocnej oraz do spoczynku nocnego, przez zakład Res-Drob, prowadzący ubój drobiu w centrum Rzeszowa, 300 metrów od Galerii Rzeszów, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w końcu przyznał, iż pozwolenie zintegrowane posiada szereg obostrzeń dotyczących zakazu uboju po godzinie 22:00, przytoczonych przez Prezydenta w piśmie z dnia 18 listopada 2019 roku, mających na celu ochronę mieszkańców przed hałasem w porze nocnej od 22:00 do 6:00. Spółka całe lata nie stosowała się do zapisów pozwolenia, nasze bardzo liczne zgłoszenia prowadzenia uboju po 22:00, przechodziły bez większego echa, a urzędy zadowalały się „złożeniem wyjaśnień” przez spółkę. Całe lata, my, mieszkańcy okolic zakładu funkcjonowaliśmy na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej w nadmiernym, nigdy nie kończącym się hałasie i ponosiliśmy koszty produkcji taniego mięsa w tym zakładzie.


Zamierzamy nadal stać na straży przestrzegania prawidłowych godzin pracy przez ubojnię Res-Drob, bo bardzo często, po chwilowej (pokazowej) „zmianie na lepsze”, zakład wraca do dawnych naruszeń.
Jeśli widzicie Państwo jakąkolwiek charakterystyczną pomarańczową ciężarówkę do transportu żywca na terenie zakładu po godzinie 22:00, ciężarówkę na produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (krew, wnętrzności), używanie wózków widłowych w strefie rozładunku żywca, bardzo prosimy o zgłaszanie tego bez wahania!

Drogą mailową na wszystkie podane adresy:

sr@erzeszow.pl, krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, komenda@sm.erzeszow.pl, rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl, kancelaria@rzeszow.um.gov.pl, umrz@erzeszow.pl, stow.czysty.i.zdrowy.rzeszow@gmail.com,

Telefonicznie:

Straż miejska – 986, 17 875-46-70,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 17 854-38-41, 854-36-83,
w dniu następnym także do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – 1 77 88 99 00.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Stowarzyszenie zostało stroną dwóch postępowań administracyjnych

Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” zostało stroną postępowania administracyjnego o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego zakładom drobiarskim Res Drob, oraz o wydanie decyzji środowiskowej dla obiektu „Instalacja do podczyszczania ścieków”.

Mimo tego, że ciągle dowiadujemy się o nowych szokujących faktach, wieloletnim łamaniu prawa i pozwolenia zintegrowanego i braku jakiejkolwiek reakcji władz na te rażące zaniedbania…nic szczególnego z tego nie wynika. Instytucje samorządowe wyraźnie grają na czas i opóźniają jak tylko mogą wydanie jakichkolwiek prawomocnych i wiążących decyzji ograniczających działalność ubojni. Pełnię swojej władzy pokażą z pewnością dopiero wtedy, gdy przedsiębiorcy uda się wreszcie znaleźć lokalizację i wybudować nową ubojnię drobiu. Tutaj można zobaczyć na jakim etapie znajdują się obiecane do 2020 przenosiny cuchnącego zakładu poza centrum Rzeszowa. Trudno uwierzyć ale od osiedlowej manifestacji, we wrześniu 2017 roku, położenie mieszkańców zmieniło się tylko na gorsze – ubojnia stale zwiększa swoją produkcję a co za tym idzie hałas i potworny smród.

Nie mamy czasu dzielić się z Państwem większością informacji, o których się dowiadujemy, bo jak każdy ruch społeczny w Rzeszowie jesteśmy przeciążeni i na pisanie bloga zwyczajnie nie starcza nikomu z nas czasu. Wielowątkowość sprawy Res Drobu, ogromna ilość nadużyć oraz wątków, które trzeba śledzić z pewnością nam w tym nie pomaga. Dodatkowo dochodzą ekstremalne warunki w jakich zmuszeni jesteśmy mieszkać i brak ich jakiejkolwiek poprawy. Stała ekspozycja na nadmierny hałas niszczy zdrowie i powoli zabija. Do tego dochodzą codzienne niemal stałe emisje trupiego odoru z nie spełniającej norm podczyszczalni, która została nielegalnie wybudowana na bazie magazynu opakowań w 2013 roku. W tej chwili część osiedla 1000-lecia znajdująca się w bezpośredniej bliskości ubojni to miejsce nie nadające się do zdrowego życia.

 

 

 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

SKO nie wydało orzeczenia w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego

Z wielkim niepokojem obserwujemy drugą na przestrzeni roku sytuację, w której SKO wstrzymuje się przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie RES-DROBU. Przyjmujemy to jako niebezpieczny i powtarzający się coraz częściej w Polsce proceder, w którym organy orzekające boją się podjąć wiążących decyzji. Organ odpowiedzialny za ich wydanie wstrzymuje się od tej odpowiedzialności. To niebezpieczna sytuacja, bowiem brak decyzji uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek dalszych kroków prawnych, chociażby jej zaskarżenie. Wiąże się to z odwlekaniem, grą na czas, stwarzaniem przedsiębiorcy warunków, by mógł prowadzić dotychczasową działalność, w której na co dzień łamane jest pozwolenie zintegrowane.
W wyniku tej sytuacji jedyną stroną która cierpi (i to bardzo), są obywatele egzystujący w warunkach urągających godności. Działanie lokalnych instytucji odbieramy jako grę na zwłokę pozwalającą na to, by ani przedsiębiorcy, ani organów kontrolnych przymykających oko na lata rażących zaniedbań nie spotkały żadne konsekwencje.
Dodatkowo w czasie trwania postępowania RES-DROB podawał odmienne godziny zakończenia uboju niż dane przekazywane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W odwołaniu złożonym do SKO spółka odnosi się do łamania punktu XII.2.7 pozwolenia zintegrowanego następująco:„ od grudnia 2018 (z wyjątkiem 5.12) nie wystąpiły przypadki uboju ponad godzinę 22:00.” Na dowód tego spółka przedstawiła raporty z godzin uboju za okres od 01.02.2019 do dnia 28.02.2019 oraz 01.03.2019 do dnia 20.03.2019.
Dnia 18 czerwca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie pismem PIW.plw.400/22- 13/2018/2019 poinformował o dniach, w których zakończenie badań poubojowych miało miejsce po godzinie 22 w miesiącach styczniu, lutym i marcu 2019.
W styczniu 2019 były to dni: 7, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25
W lutym 2019 były to dni: 1, 5, 7, 18, 20
W marcu 2019 były to dni: 6, 8, 14

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Nowa inwestycja Res Drobu na osiedlu – sprzeciw wobec podczyszczalni ścieków!

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki podczyszczalni ścieków Res-Drobu. Zakład odwołał się od decyzji do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że zakład wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla…nowej podczyszczalni! Informacja o wszczęciu postępowania znajduje się tutaj 

Po zapoznaniu się z Kartą Informacyjną Projektu i skonsultowaniu jej z naszymi ekspertami, okazuje się, że jest to identyczna konstrukcja, jak istniejąca w tej chwili na osiedlu i generująca olbrzymie problemy odorowe podczyszczalnia!

Co z powtarzanymi w mediach przenosinami zakładu w 2020 roku, skoro planowana jest budowa nowej podczyszczalni. Prezydent Gutkowski w piśmie skierowanym do nas 27 czerwca poinformował, że jest to traktowane przez Wydział Środowiska jako nowa inwestycja.

Publikujemy dwa wzory pism które wnoszą sprzeciw do planów zrealizowania tej inwestycji. Można wybrać jeden z nich wypełnić, podpisać (każdy członek rodziny wypełnia osobną kartkę) i złożyć najpóźniej w poniedziałek 15 lipca 2019 roku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Rynek 7.

Wzór pisma dostępny tutaj, oraz tutaj inna wersja. To bardzo ważne, ponieważ nigdy wcześniej inwestycje ubojni nie spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców. Takie sprawy leżą w interesie nas wszystkich i mieszkańcy powinni oni być informowani o takich inwestycjach przez spółdzielnię mieszkaniową, zwłaszcza że Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Gałęzowskiego 6 jest stroną w sprawie tego postępowania. Dlaczego więc mieszkańcy, właściciele nieruchomości nie wiedzą o tym fakcie? My dowiedzieliśmy się o tym w ostatniej chwili i bardzo mocno zachęcamy Państwa do wypełniania wzoru pisma i zaniesienia jej do wydziału. Od tego zależy przyszłość naszych osiedli!

Można też podpisane pismo przekazać naszemu Stowarzyszeniu, zbiera je pani Małgorzata +48727676526. Zebrane od mieszkańców uwagi do wniosku zanosimy w poniedziałek!

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Instrukcja zgłaszania naruszeń ubojni Res-Drob w formie PDF

Po raz kolejny przyszło lato i wraz z ekstremalnie wysokimi temperaturami koszmarny smród wydobywający się z ubojni Res-Drob znacznie się zwielokrotnił. Na przestrzeni ostatnich trzech lat pojawiły się nowe możliwości zgłaszania najczęściej występujących naruszeń zakładu Res Drob. Pojawił się całodobowy telefon Inspektoratu Ochrony Środowiska. Uaktualniliśmy te informacje na stronie jak możesz pomóc. Na Państwa prośbę publikujemy również przydatną instrukcję w formie pliku PDF do wydrukowania i powieszenia na lodówce.

Plik do pobrania i wydrukowania tutaj.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Miasto cofa Res Drobowi pozwolenie zintegrowane!

Publikujemy nasze oświadczenie bazujące jedynie na informacjach prasowych z dnia dzisiejszego. Miasto cofnęło Res-Drobowi pozwolenie zintegrowane. Nie mamy jeszcze oficjalnego pisma potwierdzającego tę decyzję.

Po raz pierwszy dostrzegamy wyraźny sygnał ze strony Prezydenta Miasta Rzeszowa o chęci unormowania sytuacji związanej z poważnym zanieczyszczaniem środowiska przez spółkę Res Drob (której w 2010 roku, wydał na działalność w ścisłym centrum Rzeszowa pozwolenie zintegrowane) będącej właścicielem jedynej w całym województwie podkarpackim ubojni drobiu. To wyraźny znak, że lata wykazywania licznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem zakładu, który notorycznie lekceważy zapisy prawa i pozwolenia zintegrowanego, być może w końcu odniesie jakiś skutek. Jednak do faktycznego zakończenia produkcji w Res-Drobie daleka droga.

Przypomnijmy tylko że w październiku 2018 fiaskiem zakończyła się inna inicjatywa Prezydenta Miasta Rzeszowa – próba ograniczenia rzeczywistej produkcji zakładu o niecałe 4 %. Nie dość że ograniczenie było tylko symboliczne, to jeszcze ubojni udało się skutecznie odwołać do SKO. Pamiętajmy, że spółka posiada wielomilionowy kapitał, obraca gigantycznymi sumami pieniędzy i stać ją na zatrudnienie najlepszych prawników. Obroty spółki znacznie przekraczają roczny budżet całego województwa.

Lata sprzyjania i przymykania oczu na nieprawidłowości przez miejskie i wojewódzkie urzędy i instytucje zrobiły swoje. Do wyniesienia się spółki z centrum Rzeszowa może upłynąć sporo czasu.

Nasze poważne zastrzeżenia budzi też praca Samorządowej Komisji Odwoławczej. Jesteśmy oburzeni wynikiem poprzedniego postępowania. Uznajemy go za zdumiewający i zaskakujący. Przypomnijmy tylko, że w poprzednim postępowaniu, w uzasadnieniu SKO znalazły się skopiowane całe fragmenty wyjaśnienia dostarczonego przez spółkę Res Drob. Podważono opinię dotyczącą funkcjonowania podczyszczalni ścieków sporządzoną przez biegłego, jak również kompetencje samego biegłego, mimo faktu iż był on pracownikiem naukowo-dydaktycznym, autorem 170 artykułów naukowych, kilku wynalazków i wzorów użytkowych z dziedziny ścieków, członkiem Regionalnej Komisji Ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, oraz ekspertem RPO woj. Podkarpackiego 2014-2020 w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, oraz biegłym sądowym sądów rejonowych w Rzeszowie i Tarnowie, oraz autorem kilkunastu podobnych opinii na zlecenie sądów i komend policji. Komisja w całości przychyliła się do poglądu prezentowanego przez Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie o braku kompetencji autora. SKO uchyliło decyzję w całości, bez orzeczenia o istocie sprawy. Uznało że Urząd Miasta Rzeszowa nie sformułował własnej opinii pomimo przeprowadzenia postępowania dowodowego i uzasadnienia.

Bardzo martwi nas również, że Prezydent Rzeszowa decyzję o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego uzasadnia jedynie naruszaniem przez Zakłady Drobiarskie trzech punktów pozwolenia. Naruszeń jest zdecydowanie więcej i nie rozumiemy dlaczego uwzględniono jedynie trzy. Wiemy jedno – jako mieszkańcy mamy całej tej sytuacji zdecydowanie dość. Od lat nasze prawo do życia w czystym środowisku jest bezkarnie łamane.

Wiemy że w wielu innych punktach zapalnych w Rzeszowie sytuacja wygląda podobnie. Władza sprawia wrażenie popierającej wyłącznie sektor biznesu, nie zważając uwagi na głos i wolę obywateli.

Dlatego Stowarzyszenie Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów inicjuje powstanie Protestacyjnego Komitetu Obywatelskiego. Nasze stowarzyszenie, od lat bezskutecznie sygnalizuje nadużycia Firmy Res Drob i uważamy, że wykorzystaliśmy prawie wszystkie możliwości interwencji prawnej i negocjacyjne w sprawie. Chcemy dobitnie dać do zrozumienia, że dłużej nie będziemy pozwalać na łamanie naszych praw.

Dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia Nasz Zdrowy i Czysty Rzeszów nie pozwalają nam składać broni. Obecnie czekamy na skutki złożonych przez nas zawiadomień do prokuratury i CBA. Zamierzamy kontynuować naszą pracę jednocześnie uważnie obserwując sytuację. Naszym kolejnym krokiem będzie domaganie się zadośćuczynienia za życie w odorze i hałasie, a także pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników, którzy na to pozwolili. O całkowitym sukcesie można będzie mówić wtedy, kiedy ubojnia wyprowadzi się poza granice miasta.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Urzędnicy Miasta Rzeszowa chronią Res-Drob przed oceną oddziaływania na środowisko

Zapoznaliśmy się z ekspertyzą techniczną wybudowanej bez pozwolenia na budowę podczyszczalni ścieków w Res Drobie. Przypomnijmy że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa zakwalifikował przebudowę magazynu opakowań, który niegdyś znajdował się w budynku obecnej podczyszczalni jako rozbudowę instalacji do uboju drobiu. W związku z czym nakazał Res Drobowi uzyskanie stanowiska organu ochrony środowiska – w tym przypadku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa czy ekspertyza powinna być wykonana w oparciu o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mamy w centrum Rzeszowa jedyną ubojnię drobiu w województwie Podkarpackim i jedną z największych w Polsce, ściśle otoczoną miejską wielorodzinną zabudową i nigdy nie wykonano oceny oddziaływania na środowisko! O tym cały czas głośno mówimy od momentu założenia naszego Stowarzyszenia.

Już w 2003 r. kontrola przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w Zakładach Res-Drob ustaliła, że należy wykonać ocenę oddziaływania przedmiotowego zakładu na środowisko w związku z uciążliwościami wynikającymi z działalności gospodarczej prowadzonej w Zakładach Res-Drob. Zakład został zobowiązany do wykonania przeglądu ekologicznego w terminie do 30.11.2003 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował już 15 lat temu 10.12.2003 r., że przedłożone przez zakład materiały nie spełniają wymogów, jakie powinny być zawarte w przeglądzie ekologicznym. W związku z powyższym zobowiązanie zawarte ww. decyzji obowiązuje w dalszym ciągu.

We wrześniu 2014 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonali oględzin zakładu w tym podczyszczalni ścieków nie zauważając, że został przebudowany dawny budynek opakowań na podczyszczalnię ścieków, który nie spełnia żadnych kryteriów pod względem technologicznym jak i jakościowym.

Z niewiadomych dla nas przyczyn Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa do dnia dzisiejszego utrzymuje stanowisko, że nie doszło do przebudowy podczyszczalni ścieków i nie jest wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

W stanowisku Prezydenta Miasta Rzeszowa z 26 września 2018 (SR-II.6220. 1.28.2018) prezydent Andrzej Gutkowski po raz kolejny utrzymuje że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się wyłącznie na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. Więc urząd nie ma środków prawnych by zmusić Res Drob do wykonania takiej oceny. To oczywiście nieprawda!

To oburzające stanowisko miasta zostało właśnie kolejny raz zakwestionowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa. W piśmie z 16 października 2018 roku w oparciu o przytoczone orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach, stwierdza że: „decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się zasadniczo dla przedsięwzięcia planowanego, a w wyjątkowych przypadkach służyć ona może wypełnieniu wymogów legalizacji przedsięwzięcia (art 48 p.b.) względnie doprowadzenia go do stanu zgodnego z prawem” oraz że „dopuszczalne jest prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji już zrealizowanej, niezależnie od tego, czy dla tej inwestycji toczy się postępowanie legalizacyjne”.

Dodatkowo w stanowisku z 16 października 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wskazuje że ekspertyza jest niekompletna i stanowi jedynie mocno ogólnikowy opis znajdujących się w podczyszczalni urządzeń bez oceny stopnia ich zużycia oraz poziomu zagrożenia przedsięwzięcia dla otoczenia. 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Skandaliczne odpowiedzi urzędników na zgłoszenia mieszkańców!

Na spotkaniu u Wicewojewody Podkarpackiego 19 lipca 2018 roku (relacja ze spotkania tutaj) otrzymaliśmy od miejskich i wojewódzkich urzędników zapewnienia, że od tej pory urzędy będą lepiej reagowały na zgłoszenia uciążliwości trudnego sąsiedztwa ubojni Res-Drob przez mieszkańców. Tak się jednak nie dzieje! 

Ostatnie odpowiedzi ubojni są utrzymane w jednakowym tonie i uznajemy je za szczególnie oburzające. Mają one na celu negowanie występowania zjawiska fetoru z zakładu Res-Drob. Urzędy nie podejmują jakichkolwiek starań by zdyscyplinować władze ubojni do przestrzegania zasad współżycia społecznego z mieszkańcami centrum Rzeszowa! Każda odpowiedź utrzymana jest w jednakowym tonie o czym już wielokrotne już informowali nas oburzeni mieszkańcy. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa na każde zgłoszenie o fetorze z ubojni, zwraca się do Res-Drobu o „wyjaśnienie”. Każde jak Państwo widzicie pisane jest identycznie. Urzędy przesyłają w odpowiedzi wyjaśnienie zakładu iż rzekomo w momencie zgłoszenia instalacja pracowała zgodnie z technologią zatwierdzoną przez prezydenta w pozwoleniu zintegrowanym.

 

Jednym słowem usiłuje się zniechęcić mieszkańców do zgłaszania naruszenia prawa jaką jest immisja zanieczyszczeń na sąsiadujące z ubojnią działki.

Jest to postawa szczególnie oburzająca. Urzędy zamiast wyegzekwować przestrzeganie pozwolenia zintegrowanego zadowalają się wyjaśnieniem ubojni i na tym poprzestają! Podpowiadamy jak radzić sobie z tego typu skandalicznymi odpowiedziami: reagować – odpowiadać na bzdurne pisma w takim tonie!

W odpowiedzi można przesłać skopiowane z naszej strony oświadczenie:

Uważam Państwa odpowiedź z dnia (data, sygnatura pisma) za niewystarczającą, a co więcej skandaliczną i naruszającą elementarne zasady sprawiedliwości społecznej. Zamiast podjąć realne działania zadowalacie się Państwo odpowiedzią przedsiębiorcy, którą trudno, zwłaszcza w obliczu jego działań w ostatnich latach, uznać za obiektywną. To skandal by jedynym działaniem państwowego urzędu w celu wyjaśnienia podejrzenia zanieczyszczania środowiska przez zakład przemysłowy było zapytanie go o to,  uznanie uzyskanej nieprawdziwej odpowiedzi za wystarczający sposób rozwiązania problemu.

Odpowiedź ta jest nic nie wnosząca i nie rozwiązuje w żaden sposób zgłaszanego problemu.

Skoro rzekomo to nie Res-Drob był sprawcą wydobywającego się z okolic zakładu trudnego do zniesienia fetoru żądam wyjaśnienia tej sytuacji i ukarania sprawcy. Będę ponawiać moje zgłoszenie do czasu uzyskania rzetelnej i satysfakcjonującej odpowiedzi z Państwa strony.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Zapraszamy do zapoznania się z pismem które złożyliśmy u prezydenta

Publikujemy dokument złożony tydzień temu u Prezydenta Miasta Rzeszowa by każdy użytkownik internetu mógł się z nim zapoznać:

Pismo o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla spółki Res-Drob

Wszystkie pliki multimedialne są w chmurze, wystarczy kliknąć w odnośnik i film lub zdjęcie wyświetlą się. Właśnie w takich realiach żyją na codzień  sąsiedzi położonej w centrum Rzeszowa ubojni drobiu. Tak Res-Drob przestrzega zapisów pozwolenia zintegrowanego.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Złożyliśmy ważne pismo u prezydenta, zapraszamy na konferencję

W dniu dzisiejszym złożyliśmy w ratuszu w imieniu mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta ważny dokument:„Wniosek o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla firmy Res Drob”. Czas najwyższy na taki krok, gdyż problem pozostaje nierozwiązany od 15 lat. Pismo jest bardzo obszerne liczy 18 stron. Jest efektem trwającej półtorej miesiąca pracy zespołu osób, który przeanalizował masę dokumentów związanych z działalnością firmy. Zebraliśmy w nim i opisaliśmy wszystkie znane nam problemy związane z funkcjonowaniem zakładu Res Drob w tym także naruszenia prawa i liczne naruszenia pozwolenia zintegrowanego. Do pisma dołączyliśmy ponad sto materiałów fotograficznych i filmowych dokumentujących niezgodną z prawem działalność mieszczącej się w centrum naszego miasta ubojni. Dokument złożyliśmy również w celach informacyjnych do Wicewojewody Podkarpackiego, WIOŚ, Delegatury NIK i Samorządowej Komisji Odwoławczej.

Zapraszamy na konferencję prasową we wtorek 18 września o godzinie 11:00 na rzeszowskim rynku, podczas której przybliżymy mediom główne treści tego dokumentu jak również udostępnimy go razem z materiałami multimedialnymi.

Za jakiś czas plik zostanie też opublikowany na naszej stronie by każdy użytkownik internetu mógł się z nim zapoznać.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam