Wyjaśnienie prezydenta w sprawie łamania ciszy nocnej przez Res-Drob

Po tylu latach znoszenia przez mieszkańców nieustannego łamania ich prawa do ciszy nocnej oraz do spoczynku nocnego, przez zakład Res-Drob, prowadzący ubój drobiu w centrum Rzeszowa, 300 metrów od Galerii Rzeszów, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w końcu przyznał, iż pozwolenie zintegrowane posiada szereg obostrzeń dotyczących zakazu uboju po godzinie 22:00, przytoczonych przez Prezydenta w piśmie z dnia 18 listopada 2019 roku, mających na celu ochronę mieszkańców przed hałasem w porze nocnej od 22:00 do 6:00. Spółka całe lata nie stosowała się do zapisów pozwolenia, nasze bardzo liczne zgłoszenia prowadzenia uboju po 22:00, przechodziły bez większego echa, a urzędy zadowalały się „złożeniem wyjaśnień” przez spółkę. Całe lata, my, mieszkańcy okolic zakładu funkcjonowaliśmy na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej w nadmiernym, nigdy nie kończącym się hałasie i ponosiliśmy koszty produkcji taniego mięsa w tym zakładzie.


Zamierzamy nadal stać na straży przestrzegania prawidłowych godzin pracy przez ubojnię Res-Drob, bo bardzo często, po chwilowej (pokazowej) „zmianie na lepsze”, zakład wraca do dawnych naruszeń.
Jeśli widzicie Państwo jakąkolwiek charakterystyczną pomarańczową ciężarówkę do transportu żywca na terenie zakładu po godzinie 22:00, ciężarówkę na produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (krew, wnętrzności), używanie wózków widłowych w strefie rozładunku żywca, bardzo prosimy o zgłaszanie tego bez wahania!

Drogą mailową na wszystkie podane adresy:

sr@erzeszow.pl, krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, komenda@sm.erzeszow.pl, rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl, kancelaria@rzeszow.um.gov.pl, umrz@erzeszow.pl, stow.czysty.i.zdrowy.rzeszow@gmail.com,

Telefonicznie:

Straż miejska – 986, 17 875-46-70,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 17 854-38-41, 854-36-83,
w dniu następnym także do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa – 1 77 88 99 00.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam