SKO nie wydało orzeczenia w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego

Z wielkim niepokojem obserwujemy drugą na przestrzeni roku sytuację, w której SKO wstrzymuje się przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji w sprawie RES-DROBU. Przyjmujemy to jako niebezpieczny i powtarzający się coraz częściej w Polsce proceder, w którym organy orzekające boją się podjąć wiążących decyzji. Organ odpowiedzialny za ich wydanie wstrzymuje się od tej odpowiedzialności. To niebezpieczna sytuacja, bowiem brak decyzji uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek dalszych kroków prawnych, chociażby jej zaskarżenie. Wiąże się to z odwlekaniem, grą na czas, stwarzaniem przedsiębiorcy warunków, by mógł prowadzić dotychczasową działalność, w której na co dzień łamane jest pozwolenie zintegrowane.
W wyniku tej sytuacji jedyną stroną która cierpi (i to bardzo), są obywatele egzystujący w warunkach urągających godności. Działanie lokalnych instytucji odbieramy jako grę na zwłokę pozwalającą na to, by ani przedsiębiorcy, ani organów kontrolnych przymykających oko na lata rażących zaniedbań nie spotkały żadne konsekwencje.
Dodatkowo w czasie trwania postępowania RES-DROB podawał odmienne godziny zakończenia uboju niż dane przekazywane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W odwołaniu złożonym do SKO spółka odnosi się do łamania punktu XII.2.7 pozwolenia zintegrowanego następująco:„ od grudnia 2018 (z wyjątkiem 5.12) nie wystąpiły przypadki uboju ponad godzinę 22:00.” Na dowód tego spółka przedstawiła raporty z godzin uboju za okres od 01.02.2019 do dnia 28.02.2019 oraz 01.03.2019 do dnia 20.03.2019.
Dnia 18 czerwca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie pismem PIW.plw.400/22- 13/2018/2019 poinformował o dniach, w których zakończenie badań poubojowych miało miejsce po godzinie 22 w miesiącach styczniu, lutym i marcu 2019.
W styczniu 2019 były to dni: 7, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25
W lutym 2019 były to dni: 1, 5, 7, 18, 20
W marcu 2019 były to dni: 6, 8, 14

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam