Skandaliczne odpowiedzi urzędników na zgłoszenia mieszkańców!

Na spotkaniu u Wicewojewody Podkarpackiego 19 lipca 2018 roku (relacja ze spotkania tutaj) otrzymaliśmy od miejskich i wojewódzkich urzędników zapewnienia, że od tej pory urzędy będą lepiej reagowały na zgłoszenia uciążliwości trudnego sąsiedztwa ubojni Res-Drob przez mieszkańców. Tak się jednak nie dzieje! 

Ostatnie odpowiedzi ubojni są utrzymane w jednakowym tonie i uznajemy je za szczególnie oburzające. Mają one na celu negowanie występowania zjawiska fetoru z zakładu Res-Drob. Urzędy nie podejmują jakichkolwiek starań by zdyscyplinować władze ubojni do przestrzegania zasad współżycia społecznego z mieszkańcami centrum Rzeszowa! Każda odpowiedź utrzymana jest w jednakowym tonie o czym już wielokrotne już informowali nas oburzeni mieszkańcy. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa na każde zgłoszenie o fetorze z ubojni, zwraca się do Res-Drobu o „wyjaśnienie”. Każde jak Państwo widzicie pisane jest identycznie. Urzędy przesyłają w odpowiedzi wyjaśnienie zakładu iż rzekomo w momencie zgłoszenia instalacja pracowała zgodnie z technologią zatwierdzoną przez prezydenta w pozwoleniu zintegrowanym.

 

Jednym słowem usiłuje się zniechęcić mieszkańców do zgłaszania naruszenia prawa jaką jest immisja zanieczyszczeń na sąsiadujące z ubojnią działki.

Jest to postawa szczególnie oburzająca. Urzędy zamiast wyegzekwować przestrzeganie pozwolenia zintegrowanego zadowalają się wyjaśnieniem ubojni i na tym poprzestają! Podpowiadamy jak radzić sobie z tego typu skandalicznymi odpowiedziami: reagować – odpowiadać na bzdurne pisma w takim tonie!

W odpowiedzi można przesłać skopiowane z naszej strony oświadczenie:

Uważam Państwa odpowiedź z dnia (data, sygnatura pisma) za niewystarczającą, a co więcej skandaliczną i naruszającą elementarne zasady sprawiedliwości społecznej. Zamiast podjąć realne działania zadowalacie się Państwo odpowiedzią przedsiębiorcy, którą trudno, zwłaszcza w obliczu jego działań w ostatnich latach, uznać za obiektywną. To skandal by jedynym działaniem państwowego urzędu w celu wyjaśnienia podejrzenia zanieczyszczania środowiska przez zakład przemysłowy było zapytanie go o to,  uznanie uzyskanej nieprawdziwej odpowiedzi za wystarczający sposób rozwiązania problemu.

Odpowiedź ta jest nic nie wnosząca i nie rozwiązuje w żaden sposób zgłaszanego problemu.

Skoro rzekomo to nie Res-Drob był sprawcą wydobywającego się z okolic zakładu trudnego do zniesienia fetoru żądam wyjaśnienia tej sytuacji i ukarania sprawcy. Będę ponawiać moje zgłoszenie do czasu uzyskania rzetelnej i satysfakcjonującej odpowiedzi z Państwa strony.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Zapraszamy do zapoznania się z pismem które złożyliśmy u prezydenta

Publikujemy dokument złożony tydzień temu u Prezydenta Miasta Rzeszowa by każdy użytkownik internetu mógł się z nim zapoznać:

Pismo o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla spółki Res-Drob

Wszystkie pliki multimedialne są w chmurze, wystarczy kliknąć w odnośnik i film lub zdjęcie wyświetlą się. Właśnie w takich realiach żyją na codzień  sąsiedzi położonej w centrum Rzeszowa ubojni drobiu. Tak Res-Drob przestrzega zapisów pozwolenia zintegrowanego.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Złożyliśmy ważne pismo u prezydenta, zapraszamy na konferencję

W dniu dzisiejszym złożyliśmy w ratuszu w imieniu mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta ważny dokument:„Wniosek o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla firmy Res Drob”. Czas najwyższy na taki krok, gdyż problem pozostaje nierozwiązany od 15 lat. Pismo jest bardzo obszerne liczy 18 stron. Jest efektem trwającej półtorej miesiąca pracy zespołu osób, który przeanalizował masę dokumentów związanych z działalnością firmy. Zebraliśmy w nim i opisaliśmy wszystkie znane nam problemy związane z funkcjonowaniem zakładu Res Drob w tym także naruszenia prawa i liczne naruszenia pozwolenia zintegrowanego. Do pisma dołączyliśmy ponad sto materiałów fotograficznych i filmowych dokumentujących niezgodną z prawem działalność mieszczącej się w centrum naszego miasta ubojni. Dokument złożyliśmy również w celach informacyjnych do Wicewojewody Podkarpackiego, WIOŚ, Delegatury NIK i Samorządowej Komisji Odwoławczej.

Zapraszamy na konferencję prasową we wtorek 18 września o godzinie 11:00 na rzeszowskim rynku, podczas której przybliżymy mediom główne treści tego dokumentu jak również udostępnimy go razem z materiałami multimedialnymi.

Za jakiś czas plik zostanie też opublikowany na naszej stronie by każdy użytkownik internetu mógł się z nim zapoznać.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam