Ograniczenie produkcji spółce Res-Drob

Efektem naszych licznych działań i pierwszym naszym zdaniem prawidłowym działaniem ze strony Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa który wydał spółce Res-Drob pozwolenie zintegrowane, jest ograniczenie produkcji do 231 ton/dobę. Czy jednak decyzja z dnia 05.07.2018 r. znak: SR-VI.6223.53.2017 oznacza faktyczną poprawę losów mieszkańców położonych w ścisłym centrum miasta osiedli 1000-lecia i Króla Augusta?

Uważamy, że ograniczenie produkcji w zakładzie do 231 t/dobę jest rozwiązaniem absolutnie niewystarczającym.

Zakład nigdy nie produkował w maksymalnych dozwolonych przedziałach. W 2017 roku produkcja wynosiła średnio 240 ton na dobę. Ograniczenie do 231 ton/na dobę będzie realnie zmniejszało produkcję o 3-4% w stosunku do wielkości z ubiegłego roku przy czym zauważyć należy, że do września 2017 r. zakład rozpoczynał pracę od godziny 3 w nocy automatycznie wydłużony czas pracy w ubojni przenosi się na zwiększoną produkcję.

Realna poprawa warunków życia mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta będzie miała miejsce gdy produkcja zostanie zmniejszona o 20-30% w stosunku do roku ubiegłego i nie zgadzamy się by wyznacznikiem właściwym do jej zmniejszenia był maksymalny przerób podczyszczalni ścieków, jak ma to miejsce w tej chwili.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam