Res Drob na sesji Rady Miasta Rzeszowa i spotkanie z mieszkańcami

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta, a także innych mieszkańców naszego miasta którzy nie zgadzają się na niszczenie i zatruwanie centrum naszego miasta przez zakłady drobiarskie Res Drob o przyjście 19 czerwca 2018 roku do ratusza na sesję Rady Miasta Rzeszowa. Temat nie kończących się problemów z ubojnią drobiu wraca pod obrady. Sesja zaczyna się o 8:30.

Zapraszamy Państwa także na spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000-lecia w czwartek 21 czerwca o godzinie 18:00 na którym poinformujemy mieszkańców o naszych dotychczasowych działaniach oraz o planach na przyszłość.

Wracamy również do tematu samowoli budowlanej w Res Drobie czyli nie zalegalizowanej, lecz ciągle działającej podczyszczalni ścieków. Miasto Rzeszów przedłużyło Res Drobowi termin legalizacji samowoli budowlanej z 31 maja 2018 do końca września 2018 roku!

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam