Z Res-Drobu nadal śmierdzi, a oczyszczalnia działa bez zezwoleń

Temperatury na zewnątrz znacznie się zwiększyły i pięknie świeci słońce. Aż się prosi by trochę więcej przebywać na zewnątrz, tymczasem na osiedlu 1000-lecia i Króla Augusta, cuchnący problem Res-Drob wrócił pełną parą! Nadal jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce w centrum którego działa ubojnia drobiu mogąca „przetwarzać” 500 ton żywych kurczaków na dobę.  Prawdziwa Stolica Innowacji. Miasto co prawda jesienią powołało specjalny zespół roboczy do walki z fetorem, a w zimie problem z zatruwaniem, przez Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o., powietrza w centrum Rzeszowa odrobinę zmalał. Jednak w chwili obecnej efekty pracy nad likwidowaniem fetoru z ubojni są takie, że po wzrostach temperatury powietrza na zewnątrz nie da się wytrzymać, tak koszmarnie śmierdzi. Problem jest więc nadal zupełnie nierozwiązany.

Oczyszczalnia ścieków Res-Drob działa nielegalnie od 2013 roku

Co ważne, okazało się że leżąca na terenie Res-Drob oczyszczalnia ścieków działa niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i to od 2013 roku, co podczas kontroli mającej miejsce w listopadzie 2017 roku stwierdził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa i z urzędu rozpoczął w tej sprawie postępowanie administracyjne.

W piśmie od Powiatowego Inspektoratu możemy przeczytać, zakres wykonanych robót (między innymi wykonano ścianki żelbetowe, rurociągi kanalizacyjne, instalację elektryczną do zasilania pomp, oraz zrobiono wentylację czyli przebudowano budynek spełniający wcześniej funkcje magazynu opakowań na podczyszczalnię ścieków)  oraz informację że inwestor, którym były Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o dokonał wyżej wymienionych robót bez pozwolenia na budowę wydanego przez organ administracji  architektoniczno-budowlanej. Inspektorat dał Res-Drobowi czas do 31 maja 2018 roku na dostarczenie ekspertyzy technicznej określającej jakość robót budowlanych na działkach położonych w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inspektor stwierdza, że w tym przypadku doszło do przebudowy instalacji do uboju drobiu

Jednocześnie urząd wskazuje że w tym przypadku doszło do przebudowy instalacji do uboju drobiu. W związku z tym inwestor czyli Res-Drob musi wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa o decyzję w sprawie obowiązku wykonania przez Res-Drob oceny oddziaływania na środowisko. Jak do tej pory Res-Drob nie zwrócił się do Wydziału Ochrony Środowiska z prośbą o decyzję w tej sprawie.

Ważne pytanie do Prezydenta Miasta

Wcześniej miasto utrzymywało, że nie dochodziło do rozbudowy instalacji do uboju drobiu i dlatego nie miało obowiązku wystąpić o dokonanie takiej oceny. Teraz inspektorat stwierdza że jednak do rozbudowy doszło w związku z tym pojawia się możliwość nałożenia na zakład obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Miasto Rzeszów ma wreszcie możliwość zadziałania na korzyść mieszkańców miasta, wyborców i podatników, i nałożyć na ubojnię drobiu w centrum miasta obowiązek przedłożenia takiego raportu.

Czekamy więc na rozwój sytuacji i będziemy stale ją monitorować i Państwa o niej informować.

 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Zwróciliśmy się do polityków z pytaniem

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami

W związku z tym zwróciliśmy się do radnych i wszystkich partii i ugrupowań politycznych działających w Rzeszowie, z prośbą o zajęcie stanowiska problemu zatruwania środowiska centrum Rzeszowa przez ubojnię drobiu Res Drob.
Do wszystkich polityków i ugrupowań przesłaliśmy następujące zapytanie:
Działająca w ścisłym centrum miasta Rzeszowa ubojnia drobiu – spółka Res Drob, generuje szereg palących i od lat nierozwiązanych problemów bardzo silnie rzutujących na tę część Rzeszowa: zdrowie lokalnej społeczności, oraz walory takie jak estetyka terenu oraz bezpieczeństwo. Działania urzędów w celu niwelowania negatywnych skutków sąsiedztwa zakładu są niemal całkowicie nieskuteczne, a mieszkańcy pozostawieni samym sobie. Nikomu nie zależy na rozwiązaniu tej sprawy mimo tego, że temat od lat był wielokrotnie prezentowany w mediach lokalnych, oraz w ubiegłym roku w dwu ogólnopolskich telewizjach. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową poświęconą temu tematowi:
Ubojnia w chwili obecnej ma pozwolenie by przetwarzać 500 ton żywca na dobę – limity uboju były przez miasto na przestrzeni kilku ostatnich lat podwyższane, przez co mieszkańcom centrum Rzeszowa niemal nieustannie towarzyszy trwające całą dobę hałas i fetor. Większość mieszkańców uważa, że centrum miasta nie jest miejscem do prowadzenia tego typu działalności, a sytuacja bardzo mocno niekorzystnie oddziałuje na okolicę.
Problem narasta, a działania obecnej władzy nie zmierzają niestety do szybkiego rozwiązania tej patowej sytuacji. Mieszkańcy szukają pomocy wszędzie gdzie mogą, a Państwa stanowisko jest niezwykle ważne, pomoże im bowiem określić na kogo mają oddać swój głos w zbliżających się wyborach samorządowych.
Prosimy o ustosunkowanie się w Państwa stanowisku do nurtujących nas szczegółów:
Czy ubojnia powinna wynieść się ze ścisłego centrum miasta?
Ile powinien wynieść okres przejściowy?
Co stało by się z pracownikami jeśli termin nie zostałby dotrzymany?
W jaki sposób w chwili obecnej polepszyć sytuację mieszkańców i jakich środków miękkiego nacisku użyć by w końcu zdyscyplinować zakład do przestrzegania zasad współżycia społecznego – na przykład zlikwidować trwający całą dobę hałas oraz fetor.
Czy, kiedy i jakie środki Państwa ugrupowanie zamierzacie podjąć w celu szybkiego i skutecznego rozwiązania tego problemu.
Jakie działania zamierza podjąć Państwa ugrupowanie jeśli zajmie jakieś stanowiska we władzach samorządowych po wyborach.
Jakie nowe środki nacisku na zakład proponujecie Państwo zastosować.
Odpowiedź bądź też informację o jej braku, opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz facebooku Stowarzyszenia. Bardzo prosimy o zajęcie stanowiska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania niniejszego maila.
Odpowiedzi polityków będziemy publikować na naszej stronie internetowej oraz facebooku.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam